Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 2

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 2 UBND ……………………………… TRƯỜNG TH ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2 Năm học 2021 – 2022 I. Căn cứ xây dựng …
Đọc tiếp Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 2

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 4

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 4. UBND …………………………. TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC KHỐI 4 (Theo Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm …
Đọc tiếp Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 4

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 5

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 5 Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 5 UBND ………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                            …
Đọc tiếp Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 5

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 3

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 3 Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 3 UBND ……………………………………………. TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..                      Tổ 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   …
Đọc tiếp Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 3

Thiết kế đồng hồ đếm trên Powerpoint

Thiết kế đồng hồ đếm trên Powerpoint Thiết kế đồng hồ đếm trên Powerpoint. Khi thiết kế các trò chơi, bài giảng trên PowerPoint, đôi khi bạn cần thể hiện một khoảng thời gian xác định. Đồng hồ là công cụ được lựa chọn trong thiết kế của bạn. I. Ý TƯỞNG THIẾT KẾ: – …
Đọc tiếp Thiết kế đồng hồ đếm trên Powerpoint