Anh/chị hãy lập đề cương nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một đề tài cụ thể

Anh/chị hãy lập đề cương nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một đề tài cụ thể

Anh/chị hãy lập đề cương nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một đề tài cụ thể

Mục lục

STT Tên đề mục Trang
1 Kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2 – 3
2 Báo cáo đề tài 4 – 13
3 Tóm tắt đề tài 4 – 6
4 Giới thiệu đề tài 6 – 7
5 Phương pháp nghiên cứu 7 – 13
6 Khách thể nghiên cứu 7 – 8
7 Thiết kế nghiên cứu 8 – 9
8 Quy trình nghiên cứu 9 – 10
9 Đo lường và thu thập dữ liệu 10
10 Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả 10 – 12
11 Kết luận và kiến nghị 12 – 13
12 Tài liệu tham khảo 14
13 Phụ lục 15 – 21

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

Người thực hiện: Trần Võ Trung Dũng

Đơn vị: TH Võ Thị Sáu

       Tên đề tài: Rèn kĩ năng giải bài toán có lời văn liên quan tỷ số cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

      1. Thực trạng: Giải bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số là dịp để học sinh vận dụng một cách tổng hợp và ngày càng cao các kĩ năng về toán với kiến thức cuộc sống trong đó bao gồm cả kiến thức về tiếng Việt.

       2. Nguyên nhân: Với chương trình toán lớp 4 thì việc giải bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số quả là khó khăn với học sinh nói chung không chỉ riêng với học sinh yếu. Xét về thời gian từ trước đến nay trong lớp học không phải tất cả các em đều nắm được bài sau khi giáo viên giảng đồng thời biết áp dụng vào làm bài tập.

       3. Giải pháp: Giáo viên biết vận dụng kết hợp các phương pháp một cách hợp lí phù hợp với nội dung của từng bài dạy nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh khi các em tham gia giải các bài tập.

       4. Vấn đề nghiên cứu: Rèn kĩ năng giải bài toán có lời văn liên quan quan tỷ số cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

       5. Giả thuyết nghiên cứu: Giáo viên biết cách kết hợp các phương pháp dạy toán hướng dẫn các bài toán có lời văn cho học sinh lớp 4 nhằm để phát huy tính tích cực trong các bài toán có lời văn của học sinh lớp 4.

       6. Thiết kế nghiên cứu: Kiểm tra trước và sau tác động đối với hai nhóm tương đương

Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động  
Nhóm thực nghiệm (4/1) O1 Phương pháp chọn lọc, phân tích và hướng dẫn. O3 Kiểm tra tính tương quan
Nhóm đối chứng (4/3) O2 X O4 Kiểm tra tính tương quan
  Kiểm tra tính tương đương   So sánh kết quả  

Anh/chị hãy lập đề cương nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một đề tài cụ thể