chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập 1/ Chọn những chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:    a) (Kheo, khoeo): …………… chân    b) (khẻo, khoẻo): người lẻo …………….    c) (nghéo, ngoéo): ………….. tay 2/ …
Đọc tiếp chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 5 trang 23 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 5 trang 23 vở bài tập tập làm văn lớp 3 tuần 5 trang 23 vở bài tập Em là tổ trưởng. Để chuẩn bị họp tổ, em hãy: 1/ Chọn nội dung họp thích hợp (bằng cách gạch dưới nội dung em chọn): a) Giúp đỡ nhau học …
Đọc tiếp tập làm văn lớp 3 tuần 5 trang 23 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập 1/ Điền tiếng thích hợp có vần oam vào chỗ trống: a) Sóng vỗ ………. oạp. b) Mèo ………. miếng thịt. c) Đừng nhai nhồm ………. 2/ Tìm và viết vào chỗ trống …
Đọc tiếp chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập 1/ Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ so sánh. Câu Từ so sánh a) Bế cháu ông thủ …
Đọc tiếp luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập 1/ Điền vào chỗ trống: a) n hoặc l: Hoa ……ựu ……ở đầy một vườn đỏ ……ắng ……ũ bướm vàng ……ơ đãng ……ướt bay qua. b) en hoặc eng: –      Tháp …
Đọc tiếp chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 4 trang 18 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 4 trang 18 vở bài tập tập làm văn lớp 3 tuần 4 trang 18 vở bài tập 1/ Dựa theo truyện Dại gì mà đổi, trả lời câu hỏi: a) Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé? …………………………………………… …………………………………………… b) Cậu bé trả lời mẹ như thế nào? …
Đọc tiếp tập làm văn lớp 3 tuần 4 trang 18 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập 1/ Viết thêm 3 tiếng có vần oay: M: xoay, …………………………….. 2/ Tìm và viết các từ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau: – Làm …
Đọc tiếp chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 4 trang 16 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 4 trang 16 vở bài tập luyện từ và câu lớp 3 tuần 4 trang 16 vở bài tập 1/ Viết tiếp các từ ngữ chỉ gộp những người thân trong gia đình: M: ông bà, chú cháu, …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2/ Xếp các thành ngữ, tục ngữ …
Đọc tiếp luyện từ và câu lớp 3 tuần 4 trang 16 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 4 trang 15 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 4 trang 15 vở bài tập chính tả lớp 3 tuần 4 trang 15 vở bài tập 1/ a) Điền r hoặc d vào chỗ trống và giải câu đố:                      Hòn gì bằng đất nặn …..a         …
Đọc tiếp chính tả lớp 3 tuần 4 trang 15 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 3 trang 14 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 3 trang 14 vở bài tập tập làm văn lớp 3 tuần 3 trang 14 vở bài tập 1/ Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 2/ Điền nội dung …
Đọc tiếp tập làm văn lớp 3 tuần 3 trang 14 vở bài tập