Tập làm văn lớp 4 tuần 1 trang 5 vở bài tập

Tập làm văn lớp 4 tuần 1 trang 5 vở bài tập Tập làm văn lớp 4 tuần 1 trang 5, 6 của vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 1. Các bài tập có đáp án. Các bài giải bài tập vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1. I – Nhận xét: …
Đọc tiếp Tập làm văn lớp 4 tuần 1 trang 5 vở bài tập

Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 3 vở bài tập

Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 3 vở bài tập Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 3 vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 1. Các bài tập có đáp án. I – Nhận xét: 1) Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?         …
Đọc tiếp Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 3 vở bài tập

Chính tả lớp 4 tuần 1 trang 2 vở bài tập

Chính tả lớp 4 tuần 1 trang 2 vở bài tập Chính tả lớp 4 tuần 1 trang 2 vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 1. Các bài tập có đáp án. 1. Điền vào chỗ trống: a) l hoặc n:            Không thể ……ẫn chị Chấm với bất cứ …
Đọc tiếp Chính tả lớp 4 tuần 1 trang 2 vở bài tập