rèn luyện kỹ năng học và tự học hiệu quả

rèn luyện kỹ năng học và tự học hiệu quả Học là quá trình lâu dài và không ngừng nghỉ, dù bạn có thông minh tới đâu nhưng nếu không học, không trau dồi kiến thức liên tục thì thông minh cũng chỉ giống như vật trang trí mà thôi. Tuy nhiên, bạn cần phải …
Đọc tiếp rèn luyện kỹ năng học và tự học hiệu quả

đánh giá dựa theo chuẩn và đánh giá dựa theo tiêu chí

đánh giá dựa theo chuẩn và đánh giá dựa theo tiêu chí 1. Đánh giá dựa theo tiêu chí: Người học được đánh giá dựa trên các tiêu chí đã được xác định rõ ràng về thành tích đạt được so với chuẩn đầu ra hay mục tiêu đã đề ra, thay vì được xếp …
Đọc tiếp đánh giá dựa theo chuẩn và đánh giá dựa theo tiêu chí

chuyên đề đánh giá học sinh

chuyên đề đánh giá học sinh Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TIỂU HỌC   1.1. Các khái niệm cơ bản: 1.1.1. Đo lường trong giáo dục: Theo Hoàng Phê[1] “Thuật ngữ đo lường được định nghĩa là xác định độ lớn của một đại lượng bằng cách …
Đọc tiếp chuyên đề đánh giá học sinh

chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học

chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học Chương 1 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2018 1.1. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý xây dựng chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CT GDPT 2018) được ban hành dựa trên …
Đọc tiếp chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học

Chọn 01 nội dung dạy học Tin học ở nhà trường Tiểu học. Khi tổ chức dạy học nội dung đó cho học sinh, anh (chị) dự kiến sử dụng những phương pháp, biện pháp, kĩ thuật dạy học nào? Lí giải vì sao

Chọn 01 nội dung dạy học Tin học ở nhà trường Tiểu học. Khi tổ chức dạy học nội dung đó cho học sinh, anh (chị) dự kiến sử dụng những phương pháp, biện pháp, kĩ thuật dạy học nào? Lí giải vì sao? Đề: – Chọn 01 nội dung dạy học Tin học ở …
Đọc tiếp Chọn 01 nội dung dạy học Tin học ở nhà trường Tiểu học. Khi tổ chức dạy học nội dung đó cho học sinh, anh (chị) dự kiến sử dụng những phương pháp, biện pháp, kĩ thuật dạy học nào? Lí giải vì sao

Trình bày yêu cầu cần đạt khi dạy học môn Tin học lớp 3. Cho ví dụ minh hoạ

Trình bày yêu cầu cần đạt khi dạy học môn Tin học lớp 3. Cho ví dụ minh hoạ Đề: Trình bày yêu cầu cần đạt khi dạy học môn Tin học lớp 3. Cho ví dụ minh hoạ. Trả lời:         Môn Tin học lớp 3 là một trong những môn …
Đọc tiếp Trình bày yêu cầu cần đạt khi dạy học môn Tin học lớp 3. Cho ví dụ minh hoạ

Mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học trong Câu 1

Mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học trong Câu 1. Đề: Mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học trong Tin học lớp 3 có ứng dụng CNTT. Trả lời:         Sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học …
Đọc tiếp Mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học trong Câu 1

Xây dựng các học liệu số phục vụ cho hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Tin học lớp 3 có ứng dụng CNTT

Xây dựng các học liệu số phục vụ cho hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Tin học lớp 3 có ứng dụng CNTT Đề: Xây dựng các học liệu số phục vụ cho hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Tin học lớp 3 có ứng dụng CNTT. Trả lời: …
Đọc tiếp Xây dựng các học liệu số phục vụ cho hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Tin học lớp 3 có ứng dụng CNTT

Phân tích tính tất yếu của dạy học định hướng phát triển năng lực. Nguyên tắc, quan điểm và vai trò của người giáo viên trong dạy học định hướng phát triển năng lực

Phân tích tính tất yếu của dạy học định hướng phát triển năng lực. Nguyên tắc, quan điểm và vai trò của người giáo viên trong dạy học định hướng phát triển năng lực. Đề: Phân tích tính tất yếu của dạy học định hướng phát triển năng lực. Nguyên tắc, quan điểm và vai …
Đọc tiếp Phân tích tính tất yếu của dạy học định hướng phát triển năng lực. Nguyên tắc, quan điểm và vai trò của người giáo viên trong dạy học định hướng phát triển năng lực

Phân tích một số thuyết học tập hiện đại và vận dụng vào quá trình dạy học bậc tiểu học

Phân tích một số thuyết học tập hiện đại và vận dụng vào quá trình dạy học bậc tiểu học Đề: Phân tích một số thuyết học tập hiện đại và vận dụng vào quá trình dạy học bậc tiểu học. Trả lời:         Có nhiều thuyết học tập hiện đại được …
Đọc tiếp Phân tích một số thuyết học tập hiện đại và vận dụng vào quá trình dạy học bậc tiểu học