luyện tập chung lớp 3 trang 165 bài giảng điện tử

luyện tập chung lớp 3 trang 165 bài giảng điện tử luyện tập chung lớp 3 trang 165 bài giảng điện tử A. Mục tiêu: – Biết đặt tính và nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số. – Biết giải toán có phép nhân (chia). – Bài tập …
Đọc tiếp luyện tập chung lớp 3 trang 165 bài giảng điện tử

cuốn sổ tay lớp 3 bài giảng điện tử

cuốn sổ tay lớp 3 bài giảng điện tử cuốn sổ tay lớp 3 bài giảng điện tử A. Mục tiêu: – Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. – Nắm được công dụng của sổ tay; biết cách ứng xử đúng: không tự tiện xem sổ tay của …
Đọc tiếp cuốn sổ tay lớp 3 bài giảng điện tử