tải giáo án lớp 3 tuần2 theo CV 2345

tải giáo án lớp 3 tuần2 theo CV 2345 nguyên cả tuần có tích hợp đầy đủ KNS, BVMT, TTHCM. Các bài soạn tích hợp rõ ràng, đầy đủ nội dung. KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn học: Phân môn Tập đọc – Kể chuyện           Lớp: 3/… Tên bài học: Ai có lỗi (Tiết 1)           Số …
Đọc tiếp tải giáo án lớp 3 tuần2 theo CV 2345

tải giáo án lớp 3 tuần1 theo công văn 2345

tải giáo án lớp 3 tuần1 theo CV 2345 nguyên cả tuần có tích hợp đầy đủ KNS, BVMT, TTHCM. Các bài soạn tích hợp rõ ràng, đầy đủ nội dung. KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn học: Phân môn Tập đọc – Kể chuyện           Lớp: 3/… Tên bài học: Cậu bé thông minh (Tiết 1)              …
Đọc tiếp tải giáo án lớp 3 tuần1 theo công văn 2345

giáo án lớp 2 tuần 3 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 2 tuần 3 chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 tuần 3 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. KẾ HOẠCH DẠY HỌC Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                            Lớp: 2/… Tên bài học: Hoạt động vui trung thu                      Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… …
Đọc tiếp giáo án lớp 2 tuần 3 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 2 tuần 2 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 2 tuần 2 chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 tuần 2 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. KẾ HOẠCH DẠY HỌC Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                      Lớp: 2/… Tên bài học: Tham gia học tập nội quy nhà trường                   Số tiết: 1 tiết Thời gian thực …
Đọc tiếp giáo án lớp 2 tuần 2 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 2 tuần 1 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 2 tuần 1 chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 tuần 1 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. KẾ HOẠCH DẠY HỌC Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ            Lớp: 2/… Tên bài học: Tham gia lễ khai giảng                Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… …
Đọc tiếp giáo án lớp 2 tuần 1 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Cây xanh quê em. Ôn tập 1 (tiết 1)   Ôn tập …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 34 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 34 chân trời sáng tạo giáo án lớp 1 tuần 34 chân trời sáng tạo nguyên tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Noi gương Bác Hồ: Gắn bó với thiên nhiên. Buổi học cuối năm …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 34 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo Giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Tuyên truyền bảo vệ môi trường (tiếp theo). Chuyện của Nam (tiết …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 32 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 32 chân trời sáng tạo Giáo án lớp 1 tuần 32 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Tuyên truyền bảo vệ môi trường. Khu rừng kì lạ dưới đáy …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 32 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 31 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 31 chân trời sáng tạo giáo án lớp 1 tuần 31 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Rung chuông vàng: Bảo vệ môi trường. Dạo phố (tiết 1)   …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 31 chân trời sáng tạo