giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 chân trời sáng tạo

giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn học: Tự nhiên xã hội                                          Lớp: 3/… Tên bài học: Họ nội, họ ngoại (tiết 1)                        Số tiết: 2 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……  1. Yêu cầu cần đạt: – Nêu được …
Đọc tiếp giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 chân trời sáng tạo

giáo án công nghệ lớp 3 chân trời sáng tạo

giáo án công nghệ lớp 3 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn học: Công nghệ                                                  Lớp: 3/… Tên bài học: Tự nhiên và công nghệ (tiết 1)              Số tiết: 3 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……   1. Yêu cầu cần đạt: – Phân biệt được đối …
Đọc tiếp giáo án công nghệ lớp 3 chân trời sáng tạo

giáo án đạo đức lớp 3 chân trời sáng tạo

giáo án đạo đức lớp 3 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn học: Đạo đức                                                      Lớp: 3/… Tên bài học: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 1)    Số tiết: 2 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……  1. Yêu cầu cần đạt: – Nêu được một …
Đọc tiếp giáo án đạo đức lớp 3 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 35 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 35 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Cam kết “Mùa hè ý nghĩa, an toàn”                  Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……  1. Yêu cầu cần đạt: – …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 35 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 34 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 34 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ                  Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……  1. Yêu cầu cần đạt: – …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 34 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 33 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 33 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Hoạt cảnh về việc làm tốt của em.                    Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm …… 1. Yêu cầu cần đạt: – …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 33 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 32 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 32 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Phong trào “Làm nhiều việc tốt”                      Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……  1. Yêu cầu cần đạt: – Học sinh …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 32 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 31 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 31 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Làm kế hoạch nhỏ để bảo vệ môi trường                   Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……  1. Yêu cầu cần đạt: …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 31 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 30 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 30 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Tham gia “Ngày hội đọc sách”                         Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……   1. Yêu cầu cần đạt: – Học …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 30 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 29 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 29 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                             Lớp: 3/… Tên bài học: Tham gia hoạt động “Chung tay bảo …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 29 chân trời sáng tạo