ứng dụng của tỉ lệ bản đồ lớp 4 bài giảng

ứng dụng của tỉ lệ bản đồ lớp 4 bài giảng ứng dụng của tỉ lệ bản đồ lớp 4 bài giảng A. Mục tiêu: – Bước đầu biết được một số ứng dụng tỉ lệ bản đồ. B. Phương tiện dạy học: – Vẽ lại sơ đồ trong SGK vào tờ giấy to. – …
Đọc tiếp ứng dụng của tỉ lệ bản đồ lớp 4 bài giảng

so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4

so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4 so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4 A. Mục tiêu: – Biết so sánh phân số khác mẫu số. B. Phương tiện dạy học: – SGK. C. Tiến trình dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra …
Đọc tiếp so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4

phép cộng bài giảng điện tử lớp 4

phép cộng bài giảng điện tử lớp 4 phép cộng bài giảng điện tử lớp 4 A. Mục tiêu: – Biết đặt tính và biết thực hiện phép cộng các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp. B. Chuẩn bị: – SGK. C. …
Đọc tiếp phép cộng bài giảng điện tử lớp 4

ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng

ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng A. Mục tiêu: – Biết nhận xét một số thông tin trên biểu đồ cột. B. Phương tiện dạy học: – Các biểu đồ trang 164, 165, 166 SGK. C. Tiến trình dạy học: Hoạt động của …
Đọc tiếp ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng

nhân với số có hai chữ số lớp 4 bài giảng

nhân với số có hai chữ số lớp 4 bài giảng nhân với số có hai chữ số lớp 4 bài giảng A. Mục tiêu: – Biết cách nhân số có hai chữ số. – Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân số có hai chữ số. B. Chuẩn bị: – SGK. C. Hoạt …
Đọc tiếp nhân với số có hai chữ số lớp 4 bài giảng

luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng

luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng A. Mục tiêu: – Thực hiện được các phép tính với phân số. B. Phương tiện dạy học: – SGK. C. Tiến trình dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài …
Đọc tiếp luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng

bài giảng hình thoi lớp 4

bài giảng hình thoi lớp 4 bài giảng hình thoi lớp 4 A. Mục tiêu: – Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó. B. Phương tiện dạy học: – Chuẩn bị bảng phụ có vẽ sẵn một số hình như trong bài 1 (SGK) – Chuẩn bị 4 thanh gỗ …
Đọc tiếp bài giảng hình thoi lớp 4

chia cho số có ba chữ số lớp 4 bài giảng điện tử

chia cho số có ba chữ số lớp 4 bài giảng điện tử A. Mục tiêu: – Biết thực hiện phép tính chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư) B. Phương tiện dạy học: – SGK. C. Tiến trình dạy học: Hoạt động của thầy …
Đọc tiếp chia cho số có ba chữ số lớp 4 bài giảng điện tử

luyện tập xây dựng mở bài, kết bài văn miêu tả con vật

luyện tập xây dựng mở bài, kết bài văn miêu tả con vật luyện tập xây dựng mở bài, kết bài văn miêu tả con vật A. Mục tiêu: – Nắm vững kiến thức đã học về đoạn mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật để thực hành luyện tập (BT1); …
Đọc tiếp luyện tập xây dựng mở bài, kết bài văn miêu tả con vật

luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật lớp 4

luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật lớp 4 luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật lớp 4 A. Mục tiêu: – Nhận biết được: đoạn văn và ý chính của đoạn trong bài văn tả con vật, đặc điểm hình dáng bên ngoài và hoạt động của con …
Đọc tiếp luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật lớp 4