giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Cây xanh quê em. Ôn tập 1 (tiết 1)   Ôn tập …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 34 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 34 chân trời sáng tạo giáo án lớp 1 tuần 34 chân trời sáng tạo nguyên tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Noi gương Bác Hồ: Gắn bó với thiên nhiên. Buổi học cuối năm …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 34 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo Giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Tuyên truyền bảo vệ môi trường (tiếp theo). Chuyện của Nam (tiết …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 32 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 32 chân trời sáng tạo Giáo án lớp 1 tuần 32 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Tuyên truyền bảo vệ môi trường. Khu rừng kì lạ dưới đáy …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 32 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 31 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 31 chân trời sáng tạo giáo án lớp 1 tuần 31 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Rung chuông vàng: Bảo vệ môi trường. Dạo phố (tiết 1)   …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 31 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 30 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 30 chân trời sáng tạo giáo án lớp 1 tuần 30 chân trời sáng tạo nguyên tuần. NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 ……. SÁNG 1 2 3 4 HĐTN Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Giới thiệu quê hương em. Làng em buổi sáng (tiết 1)   Làng …
Đọc tiếp giáo án lớp 1 tuần 30 chân trời sáng tạo

giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 chân trời sáng tạo giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 chân trời sáng tạo nguyên cả năm. TỰ NHIÊN XÃ HỘI GIA ĐÌNH CỦA EM (Tiết 1)  A. Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: – Các em có thể kể tên các thành viên trong …
Đọc tiếp giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án toán lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án toán lớp 1 chân trời sáng tạo giáo án toán lớp 1 chân trời sáng tạo cả năm. TOÁN LỚP 1 CỦA EM  A. Mục tiêu: Làm quen: – Đồ dùng học tập môn toán: tên gọi, chức năng, cách sử dụng. – Các quy ước lớp học. – Các hình thức tổ …
Đọc tiếp giáo án toán lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo giáo án tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo cả năm. TIẾNG VIỆT A a  A. Mục tiêu: Năng lực: – Năng lực chung: Giao tiếp và hợp tác  + Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm. …
Đọc tiếp giáo án tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 1 chân trời sáng tạo giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 1 chân trời sáng tạo. HĐTN GIỚI THIỆU HỌC SINH LỚP 1  A. Mục tiêu: – Nhận biết và thể hiện được một số hành vi phù hợp khi nghe người khác nói, trình bày. – …
Đọc tiếp giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 1 chân trời sáng tạo