giáo án lớp 4 tuần35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần35 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần35 tích hợp đầy đủ TUẦN 35 NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 69 171     35   Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 1). Ôn tập về tìm …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần34 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần34 tích hợp đầy đủ TUẦN 34 NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 67 166   34   Tiếng cười là liều thuốc bổ. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo). …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần33 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần33 tích hợp đầy đủ TUẦN 33 NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức HĐNGLL Chào cờ 65 161   33   Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo). Ôn tập về các phép tính …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần32 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần32 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần32 tích hợp đầy đủ Tuần 32   NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 63 156   32     Vương quốc vắng nụ cười. Ôn tập về các phép tính …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần32 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần31 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần31 tích hợp đầy đủ TUẦN 31 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức HĐNGLL Chào cờ 61 151   31     Ăng – co Vát. Thực hành (tiếp theo).   …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần30 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần30 tích hợp đầy đủ TUẦN 30 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 59 146   30     Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất. Luyện …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần29 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần29 tích hợp đầy đủ TUẦN 29 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức HĐNGLL Chào cờ 57 141   29     Đường đi SaPa. Luyện tập chung.   Tôn trọng …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần28 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần28 giáo án lớp 4 tuần28. TUẦN 28 NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 55 136   28     Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (tiết 1). Luyện tập chung.   Tôn trọng luật giao thông …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần28 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần27 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần27 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần27 tích hợp đầy đủ TUẦN 27 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức HĐNGLL Chào cờ 53 131   27     Dù sao trái đất vẫn quay. Luyện tập chung. …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần27 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần26 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần26 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần26 tích hợp đầy đủ TUẦN 26 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 51 126   26     Thắng biển. Luyện tập.   Tích cực tham gia …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần26 tích hợp đầy đủ