giáo án lớp 4 tuần 35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 35 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần 35 tích hợp đầy đủ TUẦN 35 NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 69 171     35   Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 1). Ôn tập …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 34 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần 34 tích hợp đầy đủ TUẦN 34 NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 67 166   34   Tiếng cười là liều thuốc bổ. Ôn tập về đại lượng …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 33 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần 33 tích hợp đầy đủ TUẦN 33 NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức HĐNGLL Chào cờ 65 161   33   Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo). Ôn tập về các …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 32 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 32 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần 32 tích hợp đầy đủ Tuần 32   NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 63 156   32     Vương quốc vắng nụ cười. Ôn tập về các …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 32 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 31 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần 31 tích hợp đầy đủ TUẦN 31 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức HĐNGLL Chào cờ 61 151   31     Ăng – co Vát. Thực hành (tiếp …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 30 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần 30 tích hợp đầy đủ TUẦN 30 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 59 146   30     Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 29 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần 29 tích hợp đầy đủ TUẦN 29 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức HĐNGLL Chào cờ 57 141   29     Đường đi SaPa. Luyện tập chung.   …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 28 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 28 giáo án lớp 4 tuần 28. TUẦN 28 NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 55 136   28     Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (tiết 1). Luyện tập chung.   Tôn trọng luật …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 28 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 27 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 27 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần 27 tích hợp đầy đủ TUẦN 27 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức HĐNGLL Chào cờ 53 131   27     Dù sao trái đất vẫn quay. Luyện …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 27 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 26 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 26 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 4 tuần 26 tích hợp đầy đủ TUẦN 26 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 ……… Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức TTHCM Chào cờ 51 126   26     Thắng biển. Luyện tập.   Tích cực …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần 26 tích hợp đầy đủ