tải giáo án lớp 3 tuần2 theo CV 2345

tải giáo án lớp 3 tuần2 theo CV 2345 nguyên cả tuần có tích hợp đầy đủ KNS, BVMT, TTHCM. Các bài soạn tích hợp rõ ràng, đầy đủ nội dung. KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn học: Phân môn Tập đọc – Kể chuyện           Lớp: 3/… Tên bài học: Ai có lỗi (Tiết 1)           Số …
Đọc tiếp tải giáo án lớp 3 tuần2 theo CV 2345

tải giáo án lớp 3 tuần1 theo công văn 2345

tải giáo án lớp 3 tuần1 theo CV 2345 nguyên cả tuần có tích hợp đầy đủ KNS, BVMT, TTHCM. Các bài soạn tích hợp rõ ràng, đầy đủ nội dung. KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn học: Phân môn Tập đọc – Kể chuyện           Lớp: 3/… Tên bài học: Cậu bé thông minh (Tiết 1)              …
Đọc tiếp tải giáo án lớp 3 tuần1 theo công văn 2345

giáo án lớp 3 tuần35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần35 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần35 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 tiết 1. Ôn tập …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần34 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần34 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Sự tích chú Cuội cung trăng. Sự tích chú Cuội cung trăng. …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Cóc kiện trời. Cóc kiện trời. Kiểm tra. CHIỀU 1 2 3 …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần32 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần32 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần32 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Người đi săn và con vượn. Người đi săn và con vượn. …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần32 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần31 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần31 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Bác sĩ Y-éc-xanh. Bác sĩ Y-éc-xanh. Nhân số có năm chữ số …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần30 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần30 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua. Luyện tập. CHIỀU 1 …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần29 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần29 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Buổi học thể dục. Buổi học thể dục. Diện tích hình chữ …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Cuộc chạy đua trong rừng. Cuộc chạy đua trong rừng. So sánh …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ