luyện tập chung lớp 3 trang 165 bài giảng điện tử

luyện tập chung lớp 3 trang 165 bài giảng điện tử

luyện tập chung lớp 3 trang 165 bài giảng điện tử

A. Mục tiêu:

– Biết đặt tính và nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số.

– Biết giải toán có phép nhân (chia).

– Bài tập cần làm: Bài 1; Bài 2; Bài 3.

 B. Chuẩn bị:

– Bảng phụ, bộ đồ dùng học toán.

 C. Hoạt động dạy – học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Khởi động:

– HS hát

2. Kiểm tra bài cũ:

 

– Yêu cầu HS làm bảng phụ.

– Nhận xét, tuyên dương

– HS làm bảng phụ.

3. Bài mới:

 

a) Giới thiệu bài:

 

_ Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học hôm nay: Luyện tập chung.

– HS nghe.

b) Hướng dẫn luyện tập:

 

­ Bài 1:

 

– Gọi 1 HS đọc đề bài.

– 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

– Thầy yêu cầu HS làm bài vào bảng phụ

– HS theo dõi, làm bài vào bảng phụ.

– Chữa bài.

 

­ Bài 2:

 

– Gọi 1 HS đọc đề bài.

– 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

+ Bài toán cho biết gì?

+ HS trả lời.

+ Bài toán hỏi gì?

+ HS trả lời.

+ Muốn tính số bạn được chia bánh ta làm thế nào?

+ Ta phải lấy tổng số bánh chia cho số bánh mỗi bạn được nhận.