chính tả lớp 3 tuần 2 trang 6 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 2 trang 6 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 2 trang 6 vở bài tập. Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 hay nhất tại tonghoptieuhoc – Tuyển tập các bài giải bài tập vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1.

1/ Viết vào chỗ trống trong bảng:

a) Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch

M: nguệch ngoạc, …………………..

………………………………………………..

b) Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu

M: ngã khuỵu, ………………………..

………………………………………………..

2/ Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

Đáp án:

1/ Viết vào chỗ trống trong bảng:

a) Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch

M: nguệch ngoạc, rỗng tuếch, bộc tuệch, khuếch

khoác, trống huếch trống hoác, khuếch tán,

khuếch trương, Tuệch toạc, …

b) Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu

M: ngã khuỵu, khúc khuỷu, khuỷu tay, khuỷu đê, khuỵu gối, khuỷu sông, …

2/ Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: