Chính tả lớp 4 tuần 1 trang 2 vở bài tập

Chính tả lớp 4 tuần 1 trang 2 vở bài tập

Chính tả lớp 4 tuần 1 trang 2 vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 1. Các bài tập có đáp án.

1. Điền vào chỗ trống:
a) l hoặc n:

           Không thể ……ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình ……ở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo ……ẳn, chắc ……ịch. Đôi ……ông mày không tỉa bao giờ, mọc ……oà xoà tự nhiên, ……àm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.

b) an hoặc ang:

          – Mấy chú ng…… con d…… hàng ng…… lạch bạch đi kiếm mồi.

         –                       Lá bàng đang đỏ ngọn cây,

                   Sếu gi….. m…… lạnh đang bay ng…… trời.

2. Giải câu đố:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

                   Muốn tìm nam, bắc, đông, tây

            Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào?

                               Là cái …………………………………..

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang:

                    Hoa gì trắng xoá núi đồi

         Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

                               Là hoa …………………

Lời giải:
1. Điền vào chỗ trống:
 a) l hoặc n:

             Không thể lẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình nở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo lẳn, chắc nịch. Đôi lông mày không tỉa bao giờ, mọc loà xoà tự nhiên, làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.

b) an hoặc ang:

          – Mấy chú ngang con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi.

         –                       Lá bàng đang đỏ ngọn cây,

                   Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

2. Giải câu đố:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

                   Muốn tìm nam, bắc, đông, tây

            Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào?

                               Là cái la bàn

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang:

                    Hoa gì trắng xoá núi đồi

         Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

                               Là hoa ban