Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối học kì 2

Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối học kì 2

Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối học kì 2 mang tính chất tham khảo. Tôi chỉ mô tả vài dòng của đề còn tải về thì có link ở bên dưới.

Trường TH Võ Thị Sáu                                       

Họ và tên: ……………………..                          

Lớp: Bốn/

ÔN CUỐI HỌC KÌ II

MÔN : KHOA HỌC

Ngày: …… /……/……

ĐIỂM

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất ở các câu sau:

Câu 1 (1đ): Chất nào có thể nén lại hoặc giãn ra?

A. Chất lỏng.                      B. Chất rắn.

C. Chất hoà tan.                D. Chất khí.

Câu 2: (0,5đ): Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thu khí:

A. Khí ô-xi.                       B. Khí ni-tơ.

C. Khí Các-bô-níc.            D. Khói bụi.

Câu 3 (1đ): Trong tự nhiên, các chuỗi thức ăn thường được bắt đầu từ đâu?

A. Chất khoáng.               B. Động vật.

C. Vi khuẩn.                     D. Thực vật.

Câu 4 (0,5đ): Điều kiện để thực vật sống và phát triển bình thường là:

A. Thức ăn, nước uống, không khí, thời tiết.                     

B. Thức ăn, nước uống, ánh sáng.

C. Thức ăn, ánh sáng, không khí, nước uống.

D. Thức ăn, ánh sáng, nơi cư trú.