Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối kì 2

Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối kì 2

Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối học kì 2 mang tính chất tham khảo. Tôi chỉ mô tả vài dòng của đề còn tải về thì có link ở bên dưới.

Trường TH Võ Thị Sáu

Họ và tên: ………………………

Lớp: Bốn /………

ÔN CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: KHOA HỌC

Ngày: ……/……/……

ĐIỂM

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

 

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Gió được chia thành mấy cấp độ ?

A. Cấp 11                B. Cấp 12                C. Cấp 13                 D. Cấp 14

Câu 2: Trồng cây gây rừng và trồng cây xanh là biện pháp tích cực để làm gì ?

A. Làm giàu cho đất nước                                            B. Lấy được nhiều gỗ                  

C. Giữ được bầu không khí trong lành                         D. Giữ được giống cây trồng

Câu 3: Khí nào trong thành phần không khí mà khi thiếu nó con người không thể sống được ?

A. Ô-xi                      B. Ni-tơ                  C. Các-bô-níc                  D. Ô-xi và ni-tơ

Câu 4: Nhiệt độ của cơ thể người khỏe mạnh vào khoảng bao nhiêu độ  C?

A. 340C .                     B. 350C                 C. 360C                          D . 370C.

Câu 5: Trong thành phần không khí , khí không duy trì sự cháy là: ?

A. Ô-xi             B. Các-bô-níc             C. Ni – tơ và các-bô-níc               D. Ni-tơ

Một bình luận trong “Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối kì 2

Đã đóng bình luận.