Đề kiểm tra toán lớp 3 cuối học kì 2

Đề kiểm tra toán lớp 3 cuối học kì 2.

Đề kiểm tra toán lớp 3 cuối học kì 2 mang tính chất tham khảo. Tôi chỉ mô tả vài dòng của đề còn tải về thì có link ở bên dưới.

Trường TH:………………………….

Họ và tên: ………………………

Lớp: Ba /………

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN

Ngày: ……/……/……

ĐIỂM

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

 

Câu 1: Đọc, viết số (1đ)

Viết số

Đọc số

…………..

Hai mươi nghìn một trăm hai mươi sáu.

31 205

…………………………………………………………………….

………….

Bốn mươi chín nghìn ba trăm linh năm.

62 348

…………………………………………………………………….

 Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số liền sau của 54 829 là: (1đ)

A. 54 829                                    B. 54 830                           C. 54 820

Câu 3:

a. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 2m 6cm = …………… (0,5đ)

A. 28 cm                        B. 280 cm                       C. 208 cm

b. 

              Đồng hồ chỉ mấy giờ: ……………………………

Câu 4: Tìm X (1đ)

a) X – 234 = 185                                        b) 5 x X = 840

Câu 5: Hình vuông có cạnh 6 cm. Diện tích là: …………… (1đ)

A. 24 cm                        B. 24 cm2                      C. 36 cm2

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 9cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật đó là: (1đ)

A. 72 cm                        B. 27 cm                        C. 243 cm

Bấm vào đường link dưới đây:

Link tải:

https://drive.google.com/file/d/1zqHN-sG5I0DunlreLFqMV4YG7pfOtkW_/view