Đề môn lịch sử địa lí lớp 4 cuối học kì 2

Đề môn lịch sử địa lí lớp 4 cuối học kì 2

Đề môn lịch sử địa lí lớp 4 cuối học kì 2 mang tính chất tham khảo. Tôi chỉ mô tả vài dòng của đề còn tải về thì có link ở bên dưới.

Trường TH Võ Thị Sáu

Họ và tên: ………………………

Lớp: Bốn /………

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ

Ngày: ……/……/……

ĐIỂM

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

 

A. LỊCH SỬ:

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Ải Chi Lăng là vùng đất:

A. Sông sâu nước chảy xiết.

B. Núi đá hiểm trở, hẹp, khe sâu, cây um tùm

C. Núi đá, đường rộng, nhiều rừng cây.

D. Có thành lũy kiên cố

Câu 2: Bản đồ Hồng Đức được vẽ vào thời vua:

A. Lê Nhân Tông                  B. Lê Thái Tông                         C. Lê Thánh Tông                        D. Lê Hiến Tông

Câu 3: Nguyễn Ánh lập nên nhà Nguyễn vào năm:

A. 1801                                B. 1802                                      C. 1803                                         D. 1804

Câu 4: Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm:

A. 12/11/1993                     B. 5/12/1999                             C. 11/12/1993                              D. 7/12/1995   

Câu 5: Tháng 1 năm 1789, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc ( Thăng Long) để làm gì?

A. Lên ngôi hoàng đế          B. Tiêu diệt chúa Trịnh            C. Thống nhất đất nước               D. Đại phá quân Thanh