giáo án đạo đức lớp 3 chân trời sáng tạo

giáo án đạo đức lớp 3 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Đạo đức                                                      Lớp: 3/…

Tên bài học: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 1)    Số tiết: 2 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Nêu được một số quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ.

– Nhận biết được sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ.

– Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ.

– Đồng tình với những hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ; không đồng tình với những hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ.

a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Tự chủ và tự học: Tự giác tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ và tìm hiểu thêm các quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ phù hợp với lứa tuổi.

– Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm và hợp tác tích cực trong sắm vai xử lý tình huống. Ứng xử văn minh, lịch sự trong các tình huống giao thông khi đi bộ.

  • Năng lực đặc thù:

– Năng lực nhận thức chuẩn mực hành vi:

+ Nêu được một số quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ.

+ Nhận biết được sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ.

– Năng lực đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với những hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ; không đồng tình với những hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ.

– Năng lực điều chỉnh hành vi: Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ phù hợp với lứa tuổi.

b.­ Phẩm chất:

– Trách nhiệm: Có ý thức tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ.

– Nhân ái: Sẵn sáng giúp đỡ và hướng dẫn người khác thực hiện quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ phù hợp với lứa tuổi.

 2. Đồ dung dạy học:

a.­ GV:

– SGK, video clip bài hát Đi đường em nhớ.

– Điều 32 luật giao thông đường bộ, giấy A4 (giấy ghi chú hoặc giấy nháp), sơ đồ tư duy vẽ sẵn trên giấy A1 hoặc A0.

– Các hình ảnh biển báo giao thông dành cho người đi bộ, các hình ảnh minh hoạ tình huống tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ.

b.­ Học sinh:

– SGK, VBT, bút, viết, bảng con, phấn; bút lông viết bảng.

Chuẩn bị các tình huống tham gia giao thông khi đi bộ.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, hoạt động nhóm, trò chơi học tập, đóng vai.

– Kĩ thuật động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động, kết nối: (5 phút)  
Mục tiêu: Tạo cảm hứng học tập cho HS. Kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới, kết nối vào bài học An toàn giao thông khi đi bộ.  
Phương pháp: Phương pháp hỏi đáp.
 
Cách tiến hành:  
– Cho HS nghe bài hát “Đi đường em nhớ”. – Cả lớp nghe bài hát “Đi đường em nhớ”.
+ Trong bài hát, cô giáo dạy các bạn những điều gì về an toàn giao thông khi đi bộ? + Trả lời.
+ Em đã thực hiện được những quy tắc an toàn giao thông nào khi đi bộ? + Trả lời.
– Nhận xét, tuyên dương. – Nhận xét, bổ sung.
_ Khi đi bộ trên đường, chúng ta cần tuân thủ các quy tắc giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho người khác. Để thực hiện đúng quy tắc giao thông khi đi bộ, chúng ta cần biết các quy tắc và rèn luyện các quy tắc này thường xuyên. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 1). – Lắng nghe.
– Ghi tựa bài: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 1). – Nhắc lại tựa bài.

Để tải Giáo án môn Đạo đức lớp 3 Chân trời sáng tạo thì bấm vào đường dẫn dưới đây:

Giáo án môn Đạo đức lớp 3 Chân trời sáng tạo