giáo án lớp 1 tuần 10 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 10 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 10 chân trời sáng tạo

NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI

Thứ 2

…….
SÁNG

1

2

3

4

HĐTN

Tiếng Việt

Anh Văn

Tiếng Việt

Lớp 1 của em.

at ăt ât (tiết 1)

 

at ăt ât (tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

et êt it (tiết 1)

et êt it (tiết 2)

Thứ 3

…….
SÁNG

1

2

3

4

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Số 10 (tiết 2)

 

ot ôt ơt (tiết 1)

ot ôt ơt (tiết 2)

  CHIỀU

1

2

3

TN-XH

TC

TC

Ôn tập chủ đề: Trường học (T1)

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Thứ 4

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

ut ưt (tiết 1)

ut ưt (tiết 2)

Số 10 (tiết 3).

Tự giác làm việc ở nhà (Tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TC

Thực hành

Ôn tập (T1)

Bài do GV chọn

Thứ 5

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Ôn tập (T2)

 

Em làm được những gì.
  CHIỀU

1

2

3

TC

TC

HĐTN

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Lớp học thân thiện.

Thứ 6

…….
SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

Tiếng Việt

TN-XH

HĐTN

 

Kể chuyện: Sóc và dúi

Ôn tập chủ đề: Trường học (T2)

Trang trí lớp học thân thiện.

 

CHIỀU      

Thứ hai ngày …… tháng …… năm ……

HĐTN

LỚP 1 CỦA EM

 A. Mục tiêu:

– HS nhận biết được cách giới thiệu về lớp mình trước toàn trường.

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

 B. Chuẩn bị:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

C. Các hoạt động tiến hành:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Chào cờ:
 

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu 2:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét hoạt động của trường trong tuần qua. – HS nghe.
– TPT hoặc đại diện BGH đưa ra những công việc phải làm trong tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Lớp 1 của em.  
* Mục tiêu: HS nhận biết được cách giới thiệu về lớp mình trước toàn trường.  

* Cách tiến hành:

– GV phụ trách và Liên Đội mời các lớp giới thiệu về lớp mình trước toàn trường.

 

 

 

– GV giúp HS chuẩn bị đầy đủ các bảng có trang trí tên, biểu tượng, khẩu hiệu,… để sử dụng khi giới thiệu lớp.

– Mỗi lớp giới thiệu từ 3- 4 phút.

– Nội dung giới thiệu có thể là:

+ Chào mở đầu.

+ Giới thiệu lớp, tên GV của lớp, địa điểm phòng học.

+ Tên lớp, khẩu hiệu, biểu tượng và quy tắc của lớp.

+ Chào kết thúc.
– GV cho HS tập luyện thật kĩ trước khi trình bày. – HS luyện tập theo yêu cầu.
4. Tổng kết:  

TIẾNG VIỆT

AT – ĂT – ÂT

 A. Mục tiêu:

  1. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp và hợp tác

 + Hình thành năng lực hợp tác qua việc hoạt động nhóm.

– Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ.

+ Biết trao đổi với bạn về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề “Ngày chủ nhật” (chủ nhật, nặn đất sét, nhặt rau, ca hát, con lật dật,…).

+ Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần at, ăt, ât (ca hát, cắt giấy, cất đồ,…).

+ Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần at, ăt, ât. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “t”; hiểu nghĩa của các từ đó.

+ Viết được các vần at, ăt, ât và các tiếng, từ ngữ có các vần at, ăt, ât.

+ Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa của các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng ở mức độ đơn giản.

+ Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.

  1. Phẩm chất:

+ Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.

 B. Chuẩn bị:

  1. GV:

– SGV, thẻ từ các vần at, ăt, ât.

– Một số tranh ảnh minh họa kèm theo thẻ từ (ca hát, cắt giấy, bật ti vi,…).

– Tranh chủ đề (nếu có)

  1. HS: – SHS, VTV

C. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:
 

* Mục tiêu: Giúp HS ôn lại và khắc sâu kiến thức.

* Cách tiến hành:
 
– Tổ chức cho HS chơi trò chơi có liên quan với chủ đề. – HS tham gia trò chơi.
– GV cho HS đọc câu, đoạn, viết từ ngữ, nói câu có tiếng chứa ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc; trả lời một vài câu hỏi về nội dung của các bài đọc thuộc chủ đề Vui học. – HS viết vào bảng con.
– Nhận xét, tuyên dương.  
2. Khởi động:  
* Mục tiêu: Biết trao đổi với các bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái có tên gọi chứa vần at, ăt, ât.  
* Cách tiến hành:  
– GV yêu cầu HS mở sách. – HS mở sách trang 100.
– GV giới thiệu tên chủ đề và cho HS quan sát chữ ghi tên chủ đề. – HS lắng nghe.
– Yêu cầu HS trao đổi với bạn về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra, nêu được một số từ khoá sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Ngày chủ nhật. + chủ nhật, lật đật, đất sét, giặt đồ, tết tóc,…
+ Quan sát tranh trang 100 SGK và cho biết tranh vẽ gì? + Tranh vẽ: hát, cắt giấy, con mắt, gương mặt, cất đồ, con lật đật.
+ Các em nêu các tiếng có at, ăt, ât vừa tìm được? + hát, cắt, mắt, mặt, cất, lật, đật.
+ Trong các tiếng vừa tìm được có gì giống nhau? + Các tiếng có chứa vần at, ăt, ât.
– GV liên hệ giới thiệu bài và viết lên bảng “at – ăt – ât”.

– HS lắng nghe.

– HS đọc tựa bài “at – ăt – ât”.

 

Để tải về giáo án lớp 1 tuần 10 chân trời sáng tạo thì nhấp vào bên dưới.