giáo án lớp 1 tuần 17 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 17 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 17 chân trời sáng tạo

NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI

Thứ 2

…….
SÁNG

1

2

3

4

HĐTN

Tiếng Việt

Anh Văn

Tiếng Việt

Câu chuyện gia đình.

iêng yêng (tiết 1)

 

iêng yêng (tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

uông ương (tiết 1)

uông ương (tiết 2)

Thứ 3

…….
SÁNG

1

2

3

4

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Em làm được những gì (tiết 3)

 

iêm yêm uôm ươm (tiết 1)

iêm yêm uôm ươm (tiết 2)

  CHIỀU

1

2

3

TN-XH

TC

TC

Ôn tập – đánh giá – giáo dục địa phương (tiết 3)

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Thứ 4

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

iêp ươp (tiết 1)

iêp ươp (tiết 2)

Ôn tập học kì 1 (tiết 1).

Sinh hoạt nền nếp (Tiết 1)
  CHIỀU

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TC

Thực hành

Ôn tập (T1)

Bài do GV chọn

Thứ 5

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Ôn tập (T2)

 

Ôn tập học kì 1 (tiết 2).
  CHIỀU

1

2

3

TC

TC

HĐTN

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Người thân trong gia đình.

Thứ 6

…….
SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

Tiếng Việt

TN-XH

HĐTN

 

Kể chuyện: Khúc rễ đa.

Cây xung quanh em (tiết 1)

Hoạt cảnh về tình yêu thương gia đình.
  CHIỀU      

Thứ hai ngày …… tháng …… năm ……

HĐTN

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH

 A. Mục tiêu:

– HS nhận biết giới thiệu về người than hay về gia đình mình.

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

 B. Chuẩn bị:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

C. Các hoạt động tiến hành:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Chào cờ:
 

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét hoạt động của trường trong tuần qua. – HS nghe.
– TPT hoặc đại diện BGH đưa ra những công việc phải làm trong tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Em có thể tự làm.  
* Mục tiêu: HS nhận biết được mình có thể tự làm những việc nhỏ.  
* Cách tiến hành:  

– GV phụ trách tổ chức cho HS giới thiệu về những tác phẩm văn học, câu chuyện dân gian, bộ phim về đề tài gia đình. Việc này cần có sự chuẩn bị trước để HS thể hiện tốt hơn trước toàn trường.

– GV theo dõi.

– GV nhận xét, tuyên dương.

– HS nghe và quan sát.

– HS giới thiệu về người than hay về gia đình mình.

– Các HS khác nghe và có thể đặt câu hỏi gợi ý để HS trình bày nhiều hơn về nội dung, ý nghĩa của phần mình đã giới thiệu.
4. Tổng kết:  

Để tải giáo án lớp 1 tuần 17 chân trời sáng tạo thì nhấp vào bên dưới.