giáo án lớp 1 tuần 18 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 18 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 18 chân trời sáng tạo

NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI

Thứ 2

…….
SÁNG

1

2

3

4

HĐTN

Tiếng Việt

Anh Văn

Tiếng Việt

Tết yêu thương, Tết chia sẻ.

Ôn tập 1 (tiết 1)

 

Ôn tập 1 (tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Ôn tập 1 (tiết 3)

Ôn tập 2 (tiết 1)

Thứ 3

…….
SÁNG

1

2

3

4

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn tập học kì 1 (tiết 3)

 

Ôn tập 2 (tiết 2)

Ôn tập 2 (tiết 3)

  CHIỀU

1

2

3

TN-XH

TC

TC

Cây xung quanh em (tiết 2)

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Thứ 4

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

Đạo đức

Ôn tập (thực hành tiết 1)

Ôn tập (thực hành tiết 2)

Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao thông.

Sinh hoạt nền nếp (Tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TC

Kiểm tra cuối học kì 1.

Kiểm tra cuối học kì 1.

Bài do GV chọn

Thứ 5

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Kiểm tra cuối học kì 1.

 

Kiểm tra học kì 1.

 

  CHIỀU

1

2

3

TC

TC

HĐTN

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Biết ơn người thân.

Thứ 6

…….
SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

Tiếng Việt

TN-XH

HĐTN

 

Kiểm tra cuối học kì 1.

Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng (tiết 1)

Món quà mừng Xuân.
  CHIỀU      

Thứ hai ngày …… tháng …… năm ……

HĐTN

TẾT YÊU THƯƠNG, TẾT CHIA SẺ

 A. Mục tiêu:

– HS nhận biết được một số hoạt động thăm hỏi, quyên góp,… để chia sẻ với mọi người trong dịp Tết.

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

 B. Chuẩn bị:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

C. Các hoạt động tiến hành:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Chào cờ:  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét hoạt động của trường trong tuần qua. – HS nghe.
– TPT hoặc đại diện BGH đưa ra những công việc phải làm trong tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Tết yêu thương, Tết chia sẻ.  
* Mục tiêu: HS nhận biết được một số hoạt động thăm hỏi, quyên góp,… để chia sẻ với mọi người trong dịp Tết.  
* Cách tiến hành:  

– GV phụ trách kết hợp nhà trường tổ chức các hoạt động giúp đỡ cộng đồng bằng cách: quyên góp nuôi heo đất, thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, người già neo đơn, viện dưỡng lão,…

– Giáo dục HS về tình yêu thương, long biết ơn, sự chia sẻ,…

– HS nghe và quan sát.

– HS tham gia các hoạt động giúp đỡ trong cộng đồng.

 

 

– HS nghe.
4. Tổng kết:  

Để tải giáo án lớp 1 tuần 18 chân trời sáng tạo thì nhấp vào bên dưới.