giáo án lớp 1 tuần 2 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 2 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 2 chân trời sáng tạo
NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI

Thứ 2

…….
SÁNG

1

2

3

4

HĐTN

Tiếng Việt

Anh Văn

Tiếng Việt

Em thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ.

Ơ  ơ, dấu nặng (tiết 1)

 

Ơ  ơ, dấu nặng (tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Ô ô dấu ngã (tiết 1)

Ô ô dấu ngã (tiết 2)

Thứ 3

…….
SÁNG

1

2

3

4

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương

 

V v (tiết 1)

V v (tiết 1)

  CHIỀU

1

2

3

TN-XH

TC

TC

Sinh hoạt trong gia đình (T1)

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Thứ 4

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

E e, Ê ê (tiết 1)

E e, Ê ê (tiết 2)

Hình tròn – hình tam giác. Hình vuông – hình chữ nhật (tiết 1)

Bài 1: Mái ấm gia đình (Tiết 2)

  CHIỀU

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TC

Thực hành

Ôn tập (T1)

Bài do GV chọn

Thứ 5

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Ôn tập (T2)

 

Hình tròn – hình tam giác. Hình vuông – hình chữ nhật (tiết 2).

 

  CHIỀU

1

2

3

TC

TC

HĐTN

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Sở thích của em và của bạn.

Thứ 6

…….
SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

Tiếng Việt

TN-XH

HĐTN

 

Kể chuyện: Bé và bà

Sinh hoạt trong gia đình (T2)

Tự giới thiệu sở thích của em.
  CHIỀU      
Thứ hai ngày …… tháng …… năm ……

HĐTN

EM THỂ HIỆN SỰ NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

  1. Mục tiêu:

– HS có ý thức nghiêm trang khi chào cờ.

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  1. Chuẩn bị:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

  1. Các hoạt động tiến hành:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Chào cờ:

 

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu 2:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:

 

– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét hoạt động của trường trong tuần qua.

– HS nghe.

– TPT hoặc đại diện BGH đưa ra những công việc phải làm trong tuần mới.

– HS nghe.

3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Em thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ.

 

* Mục tiêu: HS khối biết tư thế đứng nghiêm khi chào cờ.

 

* Cách tiến hành:

– GV cần tập và làm mẫu cho HS tư thế đứng nghiêm khi chào cờ và cho thực hành theo cá nhân, nhóm, cả lớp để các em làm quen.

 

– HS thực hiện và làm theo GV.

– GV có thể liên hệ để nhờ các anh chị rèn luyện tư thế và tập hát cho các em lớp 1.

– HS lớp 1 có cơ hội học hỏi, làm quen, hoà nhập với môi trường mới.

– GV có thể kết hợp cùng các lớp 1 khác và phối hợp với GV bộ môn Âm nhạc để tập các em biết hát Quốc ca.

– HS tập hát với GV Âm nhạc.

4. Tổng kết: