giáo án lớp 1 tuần 22 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 22 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 22 chân trời sáng tạo

NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI

Thứ 2

…….
SÁNG

1

2

3

4

HĐTN

Tiếng Việt

Anh Văn

Tiếng Việt

Diễn tả cảm xúc.

Mưa (tiết 1)

 

Mưa (tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Mặt trời và hạt đậu (tiết 1)

Mặt trời và hạt đậu (tiết 2)

Thứ 3

…….
SÁNG

1

2

3

4

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Chục – Số tròn chục (tiết 1).

 

Mặt trời và hạt đậu (tiết 3)

Mặt trời và hạt đậu (tiết 4)

  CHIỀU

1

2

3

TN-XH

TC

TC

Giữ an toàn với một số con vật (tiết 2)

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Thứ 4

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

Cầu vồng (tiết 1)

Cầu vồng (tiết 2)

Chục – Số tròn chục (tiết 2).

Tự chăm sóc bản thân (Tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TC

Cầu vồng (tiết 3)

Cầu vồng (tiết 4)

Bài do GV chọn

Thứ 5

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Thực hành.

 

Các phép tính dạng 30 + 20, 50 – 20.

 

  CHIỀU

1

2

3

TC

TC

HĐTN

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Thể hiện cảm xúc khác nhau.

Thứ 6

…….
SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

Tiếng Việt

TN-XH

HĐTN

 

Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng.

Ôn tập chủ đề: Thực vật và động vật (tiết 1)

Thể hiện cảm xúc.
  CHIỀU      

Thứ hai ngày …… tháng …… năm ……

HĐTN

DIỄN TẢ CẢM XÚC

 A. Mục tiêu:

– HS nhận biết diễn tả cảm xúc thông qua một số biểu hiện cơ bản.

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

 B. Chuẩn bị:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

C. Các hoạt động tiến hành:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Chào cờ:
 

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét hoạt động của trường trong tuần qua. – HS nghe.
– TPT hoặc đại diện BGH đưa ra những công việc phải làm trong tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Diễn tả cảm xúc.  
* Mục tiêu: HS nhận biết diễn tả cảm xúc thông qua một số biểu hiện cơ bản.  
* Cách tiến hành:  

– GV cần phối hợp với GV phụ trách và các GV lớp trên chuẩn bị trước việc tập dượt và tổ chức cho HS xem hoạt cảnh.

– Nội dung các hoạt cảnh có thể lấy từ các câu chuyện trong SGK hoặc những câu chuyện quen thuộc với HS

– GV theo dõi.

– GV phụ trách và GV các lớp nhận xét, tuyên dương.

– HS các lớp trên làm hoạt cảnh diễn tả cảm xúc.

 

– HS xem, đặc biệt là HS lớp 1.
4. Tổng kết:  

TIẾNG VIỆT

MƯA (tiết 1, 2)

 A. Mục tiêu:

  1. Năng lực:

– Năng lực chung:

+ Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm.

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

– Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ.

+ Từ tên chủ đề và những kinh nghiệm xã hội của bản thân, thảo luận, đánh giá về đặc điểm các mùa trong năm, sự khác nhau về thời tiết và trang phục theo mùa.

+ Nhận biết sự khác nhau về trang phục cần mặc khi trời mưa và trời nắng, trao đổi với bạn về những hiểu biết của mình về mưa.

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Nhận diện được nội dung chính của bài thơ, kết nối hình ảnh với ngôn ngữ biểu thị hình ảnh.

+ Học thuộc lòng một khổ thơ.

  1. Phẩm chất:

+ Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên thông qua hoạt động luyện nói, nghe, đọc hiểu.

 B. Chuẩn bị:

  1. GV:

– SGV, SHS.

– Một số tranh ảnh, mô hình hoặc vật thật dùng minh họa tiếng có vần oa, ach kèm theo thẻ từ (nếu có).

– Bảng phụ ghi cách ngắt nhịp, ngưng nghỉ khi đọc bài thơ.

  1. HS: – SHS, VTV, VBT

C. Các hoạt động dạy học:

Để tải giáo án lớp 1 tuần 22 chân trời sáng tạo thì nhấp vào bên dưới.