giáo án lớp 1 tuần 30 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 30 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 30 chân trời sáng tạo nguyên tuần.

NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI

Thứ 2

…….
SÁNG

1

2

3

4

HĐTN

Tiếng Việt

Anh Văn

Tiếng Việt

Giới thiệu quê hương em.

Làng em buổi sáng (tiết 1)

 

Làng em buổi sáng (tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Ban mai trên bản làng (tiết 1)

Ban mai trên bản làng (tiết 2)

Thứ 3

…….
SÁNG

1

2

3

4

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Độ dài (tiết 1).

 

Ban mai trên bản làng  (tiết 3)

Ban mai trên bản làng  (tiết 4)

  CHIỀU

1

2

3

TN-XH

TC

TC

Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ (tiết 2)

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Thứ 4

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

Làng gốm Bát Tràng (tiết 1)

Làng gốm Bát Tràng (tiết 2)

Độ dài (tiết 2).

Phòng, tránh tai nạn giao thông (Tiết 1)
  CHIỀU

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TC

Làng gốm Bát Tràng (tiết 3)

Làng gốm Bát Tràng (tiết 4)

Bài do GV chọn

Thứ 5

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Thực hành.

 

Đo độ dài (tiết 1).
  CHIỀU

1

2

3

TC

TC

HĐTN

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Những việc cần làm cho quê hương.

Thứ 6

…….
SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

Tiếng Việt

TN-XH

HĐTN

 

Kể chuyện: Mong ước của ngực con.

Ban ngày và ban đêm (tiết 1)

Xin giữ gìn quê hương sạch, đẹp.
  CHIỀU      

Thứ hai ngày …… tháng …… năm ……

HĐTN

GIỚI THIỆU QUÊ HƯƠNG EM

 A. Mục tiêu:

– HS nhận biết cách giới thiệu về quê hương của em.

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

 B. Chuẩn bị:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

C. Các hoạt động tiến hành:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Chào cờ:
 

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét hoạt động của trường trong tuần qua. – HS nghe.
– TPT hoặc đại diện BGH đưa ra những công việc phải làm trong tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Giới thiệu quê hương em.  
* Mục tiêu: HS nhận biết cách giới thiệu về quê hương của em.  
* Cách tiến hành:  

– GV tiếp tục cho HS thực hiện giới thiệu quê hương qua tranh ảnh, bài hát, sản vật. Cần đổi mới hình thức tổ chức và sản vật các địa phương để tạo sự phong phú, đa dạng.

– GV tổ chức cho HS kết hợp với trình diễn trang các dân tộc, vùng núi,… của nước ta.

– GV theo dõi, quan sát giúp đỡ HS.

– HS nghe và tham gia.

 

 

 

– HS trình diễn trang các dân tộc, vùng núi,… của nước ta.
4. Tổng kết:  

TIẾNG VIỆT

LÀNG EM BUỔI SÁNG (tiết 1, 2)

 A. Mục tiêu:

  1. Năng lực:

– Năng lực chung:

+ Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm.

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

– Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ.

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những sự vật, hoạt động thường thấy ở làng quê.

+ Từ những kinh nghiệm xã hội và của bản thân và việc quan sát tranh minh họa, thảo luận về sự khác nhau giữa làng quê và thành thị.

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Chỉ ra được các chi tiết / hình ảnh trong bài thơ. Kết nối hình ảnh với ngôn ngữ thể hiện.

+ Học thuộc lòng hai khổ thơ.

  1. Phẩm chất:

+ Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc hiểu.

 B. Chuẩn bị:

  1. GV:

– SGV, SHS.

– Một số tranh ảnh có trong SHS được phóng to, hình minh họa tiếng có vần an, ang kèm theo thẻ tử ( nếu có).

– Bảng phụ ghi cách ngắt nhịp, ngưng nghỉ theo dấu câu khi đọc bài thơ Làng em buổi sáng.

  1. HS: – SHS, VTV, VBT

C. Các hoạt động dạy học:

Giáo

Giáo án lớp 1 tuần 30 chân trời sáng tạo nguyên tuần.

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/1Yy6NwKjWMABxUp_AlHJnOj46zXDD00FA/view

Hoặc: