giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo

Giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.

NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI

Thứ 2

…….
SÁNG

1

2

3

4

HĐTN

Tiếng Việt

Anh Văn

Tiếng Việt

Tuyên truyền bảo vệ môi trường (tiếp theo).

Chuyện của Nam (tiết 1)

 

Chuyện của Nam (tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Chuyện của Nam (tiết 3)

Chuyện của Nam (tiết 4)

Thứ 3

…….
SÁNG

1

2

3

4

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn tập cuối năm (tiết 1).

 

Mọi người đều khác biệt (tiết 1)

Mọi người đều khác biệt (tiết 2)

  CHIỀU

1

2

3

TN-XH

TC

TC

Hiện tượng thời tiết (tiết 2)

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Thứ 4

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

Mọi người đều khác biệt (tiết 3)

Mọi người đều khác biệt (tiết 4)

Ôn tập cuối năm (tiết 2).

Kiểm tra và đánh giá.
  CHIỀU

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TC

Ước mơ nào cũng quý (tiết 1)

Ước mơ nào cũng quý (tiết 2)

Bài do GV chọn

Thứ 5

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Thực hành.

 

Ôn tập cuối năm (tiết 3).
  CHIỀU

1

2

3

TC

TC

HĐTN

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn (tiếp theo).

Thứ 6

…….
SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

Tiếng Việt

TN-XH

HĐTN

 

Kể chuyện: Xe cứu hoả Tí Hon.

Ôn tập chủ đề: Trái đất và bầu trời (tiết 1)

Người lao động gương mẫu (tiếp theo).
  CHIỀU      

Thứ hai ngày …… tháng …… năm ……

HĐTN

TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Tiếp theo)

 A. Mục tiêu:

– HS nhận biết cách tuyên truyền bảo vệ môi trường quê hương của em.

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

 B. Chuẩn bị:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

C. Các hoạt động tiến hành:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Chào cờ:
 

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét hoạt động của trường trong tuần qua. – HS nghe.
– TPT hoặc đại diện BGH đưa ra những công việc phải làm trong tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Tuyên truyền bảo vệ môi trường.  
* Mục tiêu: HS nhận biết cách tuyên truyền bảo vệ môi trường quê hương của em.  
* Cách tiến hành:  

– GV chọn 1 đến 2 nhóm có tranh vẽ và giới thiệu tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường (đã tập luyện và thực hành trong tuần trước).

– GV theo dõi, giúp đỡ HS.
– HS đem tranh vẽ và giới thiệu tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường đưới sân trường.
4. Tổng kết:  

TIẾNG VIỆT

CHUYỆN CỦA NAM (tiết 1, 2)

 A. Mục tiêu:

  1. Năng lực:

– Năng lực chung:

+ Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm.

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

– Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ.

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những điểm khác biệt/ đặc biệt của mình và của người khác.

+ Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân, nói về những cảm giác của mình khi có những điểm khác biệt/ đặc biệt đó.

+ Thông qua việc quan sát tranh minh họa bài đọc và tên bài đọc, tăng cường khả năng phán đoán về nhân vật chính và nội dung bài đọc.

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập, và đặt câu.

+ Chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu của nhân vật trong bài đọc. Từ đó, liên hệ đến việc trau dồi, luyện tập chăm chỉ để thành công cho bản thân.

+ Luyện tập nhận diện lời nhân vật.

+ Tô đúng kiểu hoa chữ Ư và viết câu ứng dụng. Thực hành kĩ năng nhìn – viết đoạn văn.

+ Phân biệt đúng chính tả ng/ ngh và dấu hỏi/ dấu ngã.

+ Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.

  1. Phẩm chất:

+ Bồi dưỡng phẩm chất tự tin vào bản thân, biết nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, và tích cực rèn luyện các điểm mạnh đó qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết.

 B. Chuẩn bị:

  1. GV:

– SGV, SHS.

– Một số tranh ảnh, mô hình hoặc vật thật dùng minh họa tiếng có vần im, iêm kèm theo thẻ tử ( nếu có).

– Bảng phụ ghi cách ngắt nhịp, ngưng nghỉ khi đọc bài.

  1. HS: – SHS, VTV, VBT

C. Các hoạt động dạy học:

Giáo án lớp 1 tuần 33 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/1gqJ2ZLwfx1yF4J73OoHe5N6XWW6ZjylV/view