giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.

NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI

Thứ 2

…….
SÁNG

1

2

3

4

HĐTN

Tiếng Việt

Anh Văn

Tiếng Việt

Cây xanh quê em.

Ôn tập 1 (tiết 1)

 

Ôn tập 1 (tiết 2)
  CHIỀU

1

2

3

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Ôn tập 1 (tiết 3)

Ôn tập 2 (tiết 1)

Thứ 3

…….
SÁNG

1

2

3

4

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn tập cuối năm (tiết 7).

 

Ôn tập 2 (tiết 2).

Ôn tập 2 (tiết 3).

  CHIỀU

1

2

3

TN-XH

TC

TC

Ôn tập – Đánh giá – GD địa phương.

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Thứ 4

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

Ôn tập 3 (tiết 1)

Ôn tập 3 (tiết 2)

Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa.

Kiểm tra và đánh giá.
  CHIỀU

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TC

Ôn tập 3 (tiết 3).

Kiểm tra cuối học kì 2.

Bài do GV chọn

Thứ 5

…….
SÁNG

1

2

3

4

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Kiểm tra cuối học kì 2.

 

Kiểm tra cuối học kì 2.
  CHIỀU

1

2

3

TC

TC

HĐTN

Bài do GV chọn

Bài do GV chọn

Làm cho quê hương thêm xanh.

Thứ 6

…….
SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

Tiếng Việt

TN-XH

HĐTN

 

Kiểm tra cuối học kì 2.

Ôn tập – Đánh giá – GD địa phương.

Cây xanh của em.
  CHIỀU      

Thứ hai ngày …… tháng …… năm ……

HĐTN

CÂY XANH QUÊ EM

 A. Mục tiêu:

– HS nhận biết chọn giới thiệu một loại cây.

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

 B. Chuẩn bị:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

C. Các hoạt động tiến hành:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Chào cờ:
 

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét hoạt động của trường trong tuần qua. – HS nghe.
– TPT hoặc đại diện BGH đưa ra những công việc phải làm trong tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Cây xanh quê em.  
* Mục tiêu: HS biết chọn giới thiệu một loại cây.  
* Cách tiến hành:  

– GV kết nối với các lớp khác để mỗi lớp lựa chọn giới thiệu một loại cây.

– GV theo dõi, giúp đỡ HS.
– HS chọn giới thiệu một loại cây.
4. Tổng kết:  

TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP 1 (tiết 1, 2)

 A. Mục tiêu:

  1. Năng lực:

– Năng lực chung:

+ Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm.

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

– Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ.

+ Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng, nhận diện các vần đã học (tập trung nhóm vần anh, uyêt, oa, oanh, iên, uyên).

+ Phát triển kĩ năng nói, nghe dựa trên nội dung tranh minh họa và bài tập.

+ Nhận diện chi tiết trong bài thơ, liên kết hình ảnh với câu thơ tương ứng.

+ Ôn luyện quy tắc chính tả và củng cố kĩ năng viết chính tả nghe – viết.

+ Nói và viết sáng tạo dựa trên những gì đã học.

  1. Phẩm chất:

+ Rèn luyện phẩm chăm chỉ qua hoạt động tập viết; rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

 B. Chuẩn bị:

  1. GV:

– SGV, SHS.

– Một số tranh ảnh, mô hình hoặc vật thật dùng minh họa kèm theo thẻ từ (nếu có).

– Bảng phụ ghi nội dung cần chú ý luyện đọc và một số bài tập (nếu có).

  1. HS: – SHS, VTV, VBT

C. Các hoạt động dạy học:

giáo án lớp 1 tuần 35 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/1hfCCaNOTTYXk-joMGpb096r0pF28L5FO/view