giáo án lớp 2 tuần 10 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 10 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                             Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                             Lớp: 2/…

                            Tên bài học: Tham gia kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”           Số tiết: 1 tiết

                            Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­ a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia tháng kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”.

­ b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ:  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

 
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.  
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Tham gia kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”.  
– Tổ chức cho HS chuẩn bị, tập các tiết mục kể chuyện theo đăng kí. – HS các lớp chuẩn bị kể chuyện.
– Hỗ trợ và tổ chức cho HS trình bày các tiết mục trong cuộc thi kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em” của nhà trường. – Trình bày các tiết mục trong cuộc thi kể chuyện.
– Nhắc nhở HS chú ý lắng nghe và cổ vũ cho các tiết mục kể chuyện. – HS bên dưới cổ vũ, động viên các bạn.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                                   Môn học: Phân môn Tập đọc                                            Lớp: 2/…

                                  Tên bài học: Cô chủ không biết quý tình bạn (tiết 1)       Số tiết: 2 tiết

                                  Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­ a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Chia sẻ được với bạn về một con vật nuôi; Nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung câu chuyện qua tên bài đọc và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Phân biệt được lời của nhân vật và lời người dẫn chuyện.

– Hiểu được nội dung bài: Ai cũng cần phải biết quý trọng, giữ gìn tình bạn.

– Biết liên hệ bản thân: cần biết quý trọng bạn bè, giữ gìn tình bạn.

­ b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất biết giữ gìn, quý trọng tình bạn.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Để tải Giáo án lớp 2 tuần 10 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.