giáo án lớp 2 tuần 11 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

Giáo án lớp 2 tuần 11 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                           Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                      Lớp: 2/…

                          Tên bài học: Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam       Số tiết: 1 tiết

                          Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ:  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

 

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

 
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam.  
– Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, GV kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm HS tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. – HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để biểu diễn.
– Nhắc HS thể hiện sự nghiêm túc, văn minh khi tham gia hoạt động văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, lắng nghe và động viên, cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ bằng cách vỗ tay tán thưởng. – HS nghiêm túc và cỗ vũ cho các bạn biểu diễn.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                         Môn học: Phân môn Tập đọc                                            Lớp: 2/…

                        Tên bài học: Đồ đạc trong nhà (tiết 1)                              Số tiết: 2 tiết

                        Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Hát được bài hát có nhắc tên đồ vật, nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Hiểu được nội dung bài: Mọi đồ đạc trong nhà đều có ích lợi và gần gũi, thân quen với con người.

– Biết liên hệ bản thân: cần yêu quý, bảo quản, giữ gìn mọi đồ vật.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất biết yêu quý, bảo quản, giữ gìn mọi đồ vật.

 2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– SGV, SGK.

b.­ Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Để tải Giáo án lớp 2 tuần 11 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.

Một bình luận trong “giáo án lớp 2 tuần 11 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

Đã đóng bình luận.