giáo án lớp 2 tuần 12 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 12 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                                       Lớp: 2/…

Tên bài học: Tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”                    Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­ a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”.

b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ:  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang
– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

 

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
 
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”.  
– Yêu cầu HS chú ý lắng nghe những nội dung trong lễ tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện” và đối chiếu với những việc mình đã làm được trong tháng. – HS chú ý lắng nghe những nội dung trong lễ tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện” và mình đã làm được những gì.
– Sau khi về lớp, GV mời một số HS chia sẻ lại những điều mình đã làm được trong tháng hành động, thể hiện sự kính trọng thầy cô, thân thiện với bạn bè. – HS chia sẻ trước lớp.
– Khen ngợi và động viên HS tiếp tục làm nhiều việc tốt thể hiện sự kính yêu thầy cô, thân thiện với bạn bè.  
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Phân môn Tập đọc                                            Lớp: 2/…

Tên bài học: Bàn tay dịu dàng (tiết 1)                               Số tiết: 2 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­ a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Nêu được việc làm của từng người trong tranh, dự đoán được cảm xúc của các nhân vật trong tranh.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện

– Hiểu được nội dung bài: Thái độ trìu mến, thương yêu học sinh và sự chia sẻ của thầy giáo đã động viên An, giúp bạn cố gắng hơn trong học tập.

– Biết liên hệ bản thân: cần biết chia sẻ, động viên, an ủi bạn bè khi bạn gặp chuyện buồn.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

b.­ Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Để tải Giáo án lớp 2 tuần 12 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.