giáo án lớp 2 tuần 13 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 13 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                              Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                    Lớp: 2/…

                             Tên bài học: Hưởng ứng hoạt động giữ “Truyền thống quê em”               Số tiết: 1 tiết

                             Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia hưởng ứng hoạt động giữ “Truyền thống quê em”.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ:  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

 
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.  
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Hưởng ứng hoạt động giữ “Truyền thống quê em”.  
GV ổn định tổ chức lớp và quản lí HS khi Tổng phụ trách Đội hoặc Liên đội trưởng tổ chức nghi lễ chào cờ và đọc lời phát động chủ đề “Truyền thống quê em”.  
– GV Động viên, khích lệ HS tham gia các hoạt động mở đầu chủ đề do Tổng phụ trách Đội tổ chức. – HS tích cực tham gia các hoạt động.

– Gợi ý một số hoạt động:

+ Trò chơi thi kể tên các truyền thống tốt đẹp của quê hương: Chọn mỗi khối 2, 3 HS bất kì thành một đội. Mỗi đội có thời gian 3 phút. Yêu cầu trong 3 phút, mỗi đội viết tất cả các truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đội nào viết được nhiều nhất thì đội đó thắng cuộc.

◦ Bảo vệ quê hương.

◦ Tôn sư trọng đạo.

◦ Yêu nước, yêu quê hương.

◦ Ham học hỏi.

◦ Khéo léo làm nghề.

◦ Tương thân, tương ái.
– HS thực hiện nghiêm túc và cổ vũ cho các bạn.

– Nhắc nhở HS giữ trật tự, tập trung chú ý và nêu được ít nhất một truyền thống tốt đẹp của người dân quê hương mình.

– Nêu truyền thống của quê hương mình.

– GV tổng kết hoạt động.

 

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                          Môn học: Phân môn Tập đọc                                            Lớp: 2/…

                         Tên bài học: Yêu lắm trường ơi (tiết 1)                                      Số tiết: 2 tiết

                         Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Chia sẻ với bạn một trò chơi ở trường. Quan sát tranh, nêu phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Hiểu được nội dung bài: Tình cảm yêu quý ngôi trường của bạn nhỏ.

– Biết liên hệ bản thân: cần biết yêu quý ngôi trường của mình.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Bài hát về trường học.

b.­ Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Để tải Giáo án lớp 2 tuần 13 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.