giáo án lớp 2 tuần 16 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 16 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                                 Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                                     Lớp: 2/…

                                Tên bài học: Chào mừng ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam                   Số tiết: 1 tiết

                                Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia giao lưu chào mừng ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ:  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.
– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

 

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
 
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Chào mừng ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.  
– Trước khi tham gia buổi lễ, GV cho HS mang tranh của lớp mình trưng bày ở khu vực quy định và yêu cầu mỗi HS chia sẻ cảm xúc về bức tranh em ấn tượng nhất trong buổi triển lãm. – HS mang tranh của lớp mình trưng bày ở khu vực quy định và yêu cầu mỗi HS chia sẻ cảm xúc về bức tranh em ấn tượng nhất trong buổi triển lãm.
– Tổ chức cho HS tham gia chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22, 12 theo kế hoạch của nhà trường. – Tham gia chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22, 12 theo kế hoạch của nhà trường.
– Sau khi về lớp, GV mời một số HS chia sẻ bức tranh em ấn tượng nhất trong buổi triển lãm. – Chia sẻ bức tranh em ấn tượng nhất trong buổi triển lãm.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: …………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                           Môn học: Phân môn Tập đọc                                   Lớp: 2/…

                          Tên bài học: Mẹ của Oanh (tiết 1)                          Số tiết: 2 tiết

                         Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Chia sẻ được với bạn về công việc của một người thân trong gia đình; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa, phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện.

– Hiểu được nội dung bài: Người làm nghề nào cũng đáng quý.

– Biết liên hệ bản thân: kính trọng, biết ơn người lao động.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

 2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh về nghề nghiệp của bố mẹ, hình ảnh HS giúp đỡ bố mẹ làm việc.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Để tải Giáo án lớp 2 tuần 16 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.