giáo án lớp 2 tuần 20 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 20 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                        Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                  Lớp: 2/…

                        Tên bài học: Tổng kết chủ đề “Chào năm mới”.                    Số tiết: 1 tiết

                        Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia tổng kết chủ đề “Chào năm mới”.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

 
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tổng kết chủ đề “Chào năm mới”.  
– Trước khi tham gia lễ tổng kết, GV yêu cầu HS nhớ lại những hoạt động mình đã thực hiện trong chủ đề “Chào năm mới” và yêu cầu mỗi HS cần nhớ ít nhất một điều trong lễ tổng kết. – HS nhớ lại những hoạt động mình đã thực hiện trong chủ đề “Chào năm mới”.
– Tổ chức cho HS tham gia lễ tổng kết chủ đề “Chào năm mới” theo kế hoạch của nhà trường. – Tham gia lễ tổng kết chủ đề “Chào năm mới” theo kế hoạch của nhà trường.
– Sau khi về lớp, GV mời một số HS chia sẻ những điều mình đã ghi nhớ được và cảm nghĩ của các em về việc thực hiện các hoạt động trong chủ đề “Chào năm mới”. – Chia sẻ những điều mình đã ghi nhớ được và cảm nghĩ của các em.
Khen ngợi những HS chăm chú và ghi nhớ được nhiều thông tin sau khi dự lễ tổng kết. – Giữ trật tự, tập trung chú ý.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                       Môn học: Phân môn Tập đọc                                            Lớp: 2/…

                       Tên bài học: Con đường làng (tiết 1)                       Số tiết: 2 tiết

                       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Chia sẻ được với bạn về con đường quen thuộc với em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Hiểu được nội dung bài: Vào mỗi buổi trong ngày, con đường làng đều có vẻ đẹp riêng. Ai đi xa cũng nhớ về con đường mình luôn gắn bó.

– Biết liên hệ bản thân: yêu quý và giữ gìn vẻ đẹp của con đường thân quen.

­b. Phẩm chất:

– Tự tin, mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Giáo án lớp 2 tuần 20 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.