giáo án lớp 2 tuần 23 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 23 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                       Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                    Lớp: 2/…

                       Tên bài học: Tổng kết phong trào “Chăm sóc vả phục vụ bản thân”

                                                                                                                         Số tiết: 1 tiết

                       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia tổng kết phong trào “Chăm sóc vả phục vụ bản thân”.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

 
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tổng kết phong trào “Chăm sóc vả phục vụ bản thân”.  
– Tổ chức cho HS tham gia tổng kết phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản thân”. – Tham gia tổng kết phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản thân”.
– Kiểm tra sự chuẩn bị của các bạn HS khi tham gia hoạt động tổng kết.  
Nhắc nhở HS cần có thái độ nghiêm túc, tập trung khi tham gia hoạt động tổng kết. – HS có thái độ nghiêm túc, tập trung khi tham gia hoạt động tổng kết.
Cuối buổi tổng kết, GV yêu cầu HS chia sẻ nhóm đôi về những kĩ năng chăm sóc và phục vụ bản thân mà em đã học được trong chủ đề. – HS chia sẻ nhóm đôi về những kĩ năng chăm sóc và phục vụ bản thân.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                           Môn học: Phân môn Tập đọc                                            Lớp: 2/…

                           Tên bài học: Chuyện của vàng anh (tiết 1)                        Số tiết: 2 tiết

                           Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Chia sẻ được với bạn về những âm thanh nghe được trong thiên nhiên; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Hiểu được nội dung bài: Kể về sự thay đổi tuyệt vời của vạn vật theo thời gian, bày tỏ sự yêu mến những thay đổi tuyệt vời đó.

– Biết liên hệ bản thân: Quý trọng thời gian.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất nhân ái, trách nhiệm góp phần bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên: yêu quý cây cối, con vật, sông suối, núi rừng,…; có ý thức tự giác tham gia hoạt động bảo vệ thiên nhiên: không phá tổ chim, không bẻ cành, hái hoa; cổ vũ những người bảo vệ thiên nhiên.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Để tải giáo án lớp 2 tuần 23 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần thì bấm vào bên dưới.