giáo án lớp 2 tuần 25 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 25 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                         Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                           Lớp: 2/…

                         Tên bài học: Tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”       Số tiết: 1 tiết

                         Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

a.­ Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ

chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi

đua của trường.

 

2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong

tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)

 
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua.

– Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong

tuần qua.

– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và

triển khai các công việc tuần mới.

– HS nghe.

3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15

phút) Tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”.

 

– Tổ chức cho HS lựa chọn các tiết mục văn

nghệ (múa hát, đọc thơ, kể chuyện,…) thể hiện tình cảm với người em yêu quý để tham gia vào chương trình “Lời nhắn nhủ yêu thương” của nhà trường.

– HS lựa chọn các tiết mục văn nghệ thể hiện

tình cảm với người em yêu quý để tham gia chương trình.

Tổ chức cho HS chuẩn bị, tập các tiết mục

văn nghệ theo đăng kí.

– Chuẩn bị, tập các tiết mục văn nghệ theo

đăng kí.

– Tổ chức cho HS trình bày các tiết mục văn

nghệ (múa hát, đọc thơ, kể chuyện,…) trong chương trình “Lời nhắn nhủ yêu thương” của nhà trường.

– Trình bày các tiết mục văn nghệ.

– Nhắc HS gửi lời nhắn nhủ yêu thương tới các

thành viên trong gia đình.

 

– Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu về hoạt động của

người thân trong tuần để chuẩn bị cho Hoạt động giáo dục theo chủ đề ở tiết tiếp theo.

– Về nhà tìm hiểu về hoạt động của người thân

trong tuần.

– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                 Môn học: Phân môn Tập đọc                                            Lớp: 2/…

                 Tên bài học: Quê mình đẹp nhất (tiết 1)                            Số tiết: 2 tiết

                 Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Nói được với bạn về cảnh đẹp nơi em sống; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện.

– Hiểu được nội dung bài: Tình yêu quê hương của hai bạn nhỏ.

– Biết liên hệ bản thân: Yêu quý quê hương.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, trách nhiệm; giúp HS nhận thức được sự giàu đẹp của quê hương, bước đầu thể hiện tình yêu quê hương, nơi mình sống bằng các việc làm cụ thể (kính trọng, biết ơn người lao động; tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi…).

 2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– SGV, SGK.

b.­ Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Giáo án lớp 2 tuần 25 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.