giáo án lớp 2 tuần 26 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 26 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                   Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                  Lớp: 2/…

                   Tên bài học: Tham gia hoạt động giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương.

                                                                                                                   Số tiết: 1 tiết

                   Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia hoạt động giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

 

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của

trường.

 

2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần

qua và công việc tuần mới: (7 phút)

 
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.

– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển

khai các công việc tuần mới.

– HS nghe.

3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút)

Tham gia hoạt động giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương.

 

– Yêu cầu HS tham gia hoạt động giao lưu đúng giờ,

ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

– Tham gia hoạt động giao lưu đúng giờ, ăn mặc

gọn gàng, sạch sẽ.

Tổ chức cho HS tham gia hoạt động giao lưu, lắng

nghe và có thể đưa ra câu hỏi với những phụ nữ tiêu biểu (nếu đã chuẩn bị).

– Tham gia hoạt động giao lưu.

Tổ chức cho HS ghi lại cảm nhận (về buổi giao lưu,

về người phụ nữ tiêu biểu của địa phương) sau buổi giao lưu.

– Chia sẻ cảm nhận.

– Nhắc nhở HS ghi nhớ những việc cần làm để thực

hiện tốt các hoạt động trong tháng.

 
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                 Môn học: Phân môn Tập đọc                                            Lớp: 2/…

                Tên bài học: Mùa lúa chín (tiết 1)                                     Số tiết: 2 tiết

                Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Tìm được từ ngữ tả mùi hương của một loại cây, hoa, quả theo gợi ý; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Hiểu được nội dung bài: Miêu tả vẻ đẹp của đồng lúa chín và bày tỏ lòng biết ơn những người nông dân đã làm ra hạt lúa.

– Biết liên hệ bản thân: Kính trọng, biết ơn người nông dân.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, trách nhiệm; giúp HS nhận thức được sự giàu đẹp của quê hương, bước đầu thể hiện tình yêu quê hương, nơi mình sống bằng các việc làm cụ thể (kính trọng, biết ơn người lao động; tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi…).

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

giáo án lớp 2 tuần 26 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.