giáo án lớp 2 tuần 27 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 27 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                       Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                  Lớp: 2/…

                      Tên bài học: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình             Số tiết: 1 tiết

                      Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

– Học sinh được tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

 
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.  
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình.  
– Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và hỗ trợ các em khi tham gia các tiết mục giới thiệu về người phụ nữ em yêu quý trong chương trình của nhà trường. – Chuẩn bị tham gia các tiết mục.
– Tổ chức cho HS lên giới thiệu về người phụ nữ em yêu quý theo chương trình của nhà trường. – Lên giới thiệu về người phụ nữ em yêu quý.
Nhắc HS lắng nghe và cổ vũ cho các tiết mục trong chương trình. – Lắng nghe và cổ vũ các tiết mục.
Yêu cầu HS ghi lại cảm nhận và những điều em học được qua buổi nghe các bạn giới thiệu về người phụ nữ em yêu quý.  
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                   Môn học: Tiếng Việt tiết 1                               Lớp: 2/…

                  Tên bài học: Ôn tập 1 (tiết 1)                            Số tiết: 2 tiết

                  Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

Nêu đúng tên bài (văn bản truyện) đã đọc.

– Đọc trôi chảy một đoạn trong bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

– Trao đổi với bạn về một nhân vật trong truyện.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng cho HS phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm thông qua việc ôn lại các bài học ở các chủ điểm: Nơi chốn thân quen, Bốn mùa tươi đẹp, Thiên nhiên muôn màu, Sắc màu quê hương.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Phiếu cho HS bắt thăm đoạn đọc và câu hỏi (nếu có).

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Giáo án lớp 2 tuần 27 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc