giáo án lớp 2 tuần 28 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 28 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                    Lớp: 2/…

Tên bài học: Tham gia phơng trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”   Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia phơng trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

 
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.  
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia phơng trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”.  
– Cho HS tập trung đúng vị trí để tham gia phong trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”. – Tập trung đúng vị trí để tham gia phong trào.
Có thể cho HS tập một tiết mục văn nghệ hoặc một bài nhảy Flashmob (cùng toàn trường nếu có yêu cầu) để tham gia chương trình. – Tập một bài nhảy Flashmob.
Nhắc nhở HS lắng nghe và ghi nhớ những việc cần làm để xây dựng “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”. – Ghi nhớ những việc cần làm để xây dựng “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:…………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Phân môn Tập đọc                                            Lớp: 2/…

Tên bài học: Ai ngoan sẽ được thưởng (tiết 1)                 Số tiết: 2 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

a.­ Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Hát, đọc được đoạn/bài thơ về Bác Hồ; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện.

– Hiểu được nội dung bài: Bác Hồ luôn yêu thương, quan tâm đến các cháu thiếu nhi, mong muốn các cháu thật thà, dũng cảm.

– Biết liên hệ bản thân: Biết nhận lỗi nếu mắc lỗi; kính trọng, yêu quý Bác Hồ; đọc được 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và rút ra được nội dung liên hệ với nhân vật.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; góp phần giúp HS có ý thức học tập, rèn luyện theo lời Bác Hồ dạy.

2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– SGV, SGK.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Giáo án lớp 2 tuần 28 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.