giáo án lớp 2 tuần 29 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 29 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                   Lớp: 2/…

Tên bài học: Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường” Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường”.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

 
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.  
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường”.  
– Nhắc nhở HS suy nghĩ về thông điệp bảo vệ môi trường mà em muốn chia sẻ. – Suy nghĩ về thông điệp bảo vệ môi trường mà em muốn chia sẻ.
Tổ chức cho HS trao đổi thông điệp với các anh chị, các em và các bạn lớp khác theo sự hướng dẫn của nhà trường. – Trao đổi thông điệp với các anh chị, các em và các bạn lớp khác.
– Tổ chức cho HS ghi lại những thông điệp mà em thấy thích thú nhất và treo vào khu trưng bày của lớp. – Ghi lại những thông điệp mà em thấy thích thú nhất và trưng bày.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Phân môn Tập đọc                                             Lớp: 2/…

Tên bài học: Cháu thăm nhà Bác (tiết 1)                          Số tiết: 2 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Nói được với bạn về những điều em thấy trong bức tranh; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy và ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, dấu câu; giọng đọc thong thả, tình cảm.

– Hiểu được nội dung bài: Miêu tả vẻ đẹp của nhà sàn và thể hiện tình cảm của tác giả khi đến thăm nhà Bác Hồ.

– Biết liên hệ bản thân: Kính yêu Bác Hồ.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; góp phần giúp HS có ý thức học tập, rèn luyện theo lời Bác Hồ dạy.

2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– SGV, SGK.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

giáo án lớp 2 tuần 29 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.