giáo án lớp 2 tuần 30 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 30 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 30 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

          Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 2/…

          Tên bài học: Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách”        Số tiết: 1 tiết

          Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

a.­ Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách”.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

 
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.  
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách”.  
– Yêu cầu HS tham gia hoạt động đúng giờ, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. – Tham gia hoạt động đúng giờ, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
– Hướng dẫn HS tham gia các hoạt động trong ngày hội, có kĩ năng tham gia các hoạt động trong ngày hội và kĩ năng lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích. – Tham gia các hoạt động trong ngày hội, có kĩ năng tham gia các hoạt động trong ngày hội và kĩ năng lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích.
– Nhắc nhở HS ghi nhớ những việc cần làm để thực hiện tốt các hoạt động trong tháng.  
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

      Môn học: Phân môn Tập đọc                                             Lớp: 2/…

      Tên bài học: Chuyện quả bầu (tiết 1)                                Số tiết: 2 tiết

      Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Kể được tên một vài dân tộc ít người mà em biết; nêu được phỏng đoán của bản thân về tên chủ điểm, về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Hiểu được nội dung bài: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, cùng chung một tổ tiên.

– Biết liên hệ bản thân: Yêu quý bạn bè, dân tộc anh em.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm; góp phần hình thành và bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về vẻ đẹp của Tổ quốc, về truyền thống, văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; bước đầu có ý thức giữ gìn cảnh đẹp, vẻ đẹp văn hóa, truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh một số dân tộc sống trên đất nước Việt Nam.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: