giáo án lớp 2 tuần 31 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 31 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 31 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 2/…

       Tên bài học: Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ             Số tiết: 1 tiết

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

a.­ Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia hưởng ứng hoạt động làm kế hoạch nhỏ.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

 
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.  
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ.  
– TPT nhắc HS các lớp mang giấy vụn đã thu gom từ hoạt động “Đổi giấy lấy cây” trong tiết sinh hoạt lớp đến khu vực tập kết theo sự hướng dẫn của nhà trường. – HS các lớp mang giấy vụn đã thu gom để nộp theo kế hoạch.
Tổng kết số giấy vụn từng HS góp được và của cả lớp. Tuyên dương những bạn tích cực.  
Nhắc nhở HS ghi nhớ những việc cần làm để thực hiện tốt các hoạt động trong tháng.  
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Môn học: Phân môn Tập đọc                                             Lớp: 2/…

       Tên bài học: Cây dừa (tiết 1)                                            Số tiết: 2 tiết

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Trao đổi được với bạn về một loài cây được trông nhiều ở địa phương em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài thơ, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, dòng thơ; đúng logic ngữ nghĩa.

– Hiểu được nội dung bài: Bài thơ miêu tả và ca ngợi vẻ đẹp của cây dừa – một loài cây gắn bó với con người, đất nước Việt Nam.

– Nhận diện được mối liên hệ giữa lời thơ và hình ảnh cây dừa.

– Biết liên hệ bản thân: Yêu quý những cảnh đẹp của Tổ quốc Việt Nam.

b.­ Phẩm chất:

– Chăm học, tự tin, mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: