giáo án lớp 2 tuần 35 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 35 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

giáo án lớp 2 tuần 35 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                        Lớp: 2/…

       Tên bài học: Tham gia cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”       Số tiết: 1 tiết

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Chào cờ: (15 phút)

 

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.

3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”.

 
– GV trong khối phối hợp cùng Ban Giám hiệu mời Ban đại diện cha mẹ HS của một lớp tham gia cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn” theo kế hoạch của nhà trường. GV nhắc nhở HS giữ trật tự, tập trung chú ý và nêu được ít nhất một điều ấn tượng về các hoạt động trong chương trình; chia sẻ điều đó với bạn bè và gia đình. – HS giữ trật tự, tập trung chú ý và nêu được ít nhất một điều ấn tượng về các hoạt động trong chương trình; chia sẻ điều đó với bạn bè và gia đình.
– GV chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội và các GV trong ban văn nghệ nhà trường tổ chức cho HS trình diễn một số tiết mục văn nghệ trên sân khấu trường. – Trình diễn một số tiết mục văn nghệ trên sân khấu trường.
Dặn dò HS trong thời gian nghỉ hè cần có kế hoạch rèn huyện, vui chơi phù hợp. Thực hiện các kế hoạch cùng người thân, gia đình đã xây dựng trong năm học. Cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia các hoạt động trong kì nghỉ hè. – Trong thời gian nghỉ hè cần có kế hoạch rèn huyện, vui chơi phù hợp.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Môn học: Tiếng Việt tiết 1                               Lớp: 2/…

       Tên bài học: Ôn tập 1 (tiết 1)                           Số tiết: 3 tiết

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Đọc đúng bài đọc với tốc độ 60 – 70 tiếng/ phút; trả lời được các câu hỏi về bài đọc Những đám mây sẽ kể.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Bảng phụ ghi đoạn từ Những con thuyền … cùng mẹ cha.

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: