giáo án lớp 2 tuần 8 chân trời sáng tạo

Giáo án lớp 2 tuần 8 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                          Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                                    Lớp: 2/…

                          Tên bài học: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”       Số tiết: 1 tiết

                          Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ:  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

 
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”.  
– GV khối lớp 2 cần phối hợp với Ban Giám hiệu, Tổng phụ trách Đội để tổ chức lễ tổng kết các hoạt động theo chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn” như: Đố vui về an toàn giao thông, trình diễn các tiểu phẩm phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc,… – HS tham gia lễ tổng kết các hoạt động theo chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”.
– GV nhắc nhở HS tham gia buổi Sinh hoạt dưới cờ với ý thức nghiêm túc, thái độ nhiệt tình, cổ vũ bạn bè, anh chị em trong lễ tổng kết và ghi lại những điều cần lưu ý để đảm bảo cuộc sống an toàn sau lễ tổng kết. – Tham gia buổi Sinh hoạt dưới cờ với ý thức nghiêm túc, thái độ nhiệt tình, cổ vũ bạn bè, anh chị em trong lễ tổng kết.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                                     Môn học: Phân môn Tập đọc                            Lớp: 2/…

                                     Tên bài học: Bà nội, bà ngoại (tiết 1)               Số tiết: 2 tiết

                                     Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­ a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Nói được với bạn vài điều em biết về ông bà, người thân; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Hiểu được nội dung bài thơ: Tình cảm yêu thương, quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và tình cảm của bà nội, bà ngoại đối với bạn nhỏ.

– Biết liên hệ bản thân: yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Bảng phụ ghi hai khổ thơ đầu.

b.­ Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Để tải Giáo án lớp 2 tuần 8 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.