giáo án lớp 2 tuần 9 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 2 tuần 9 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                            Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                     Lớp: 2/…

                           Tên bài học: Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”    Số tiết: 1 tiết

                           Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­ a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh được tham gia tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”.

b. ­Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ:  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

– HS điều khiển lễ chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

 
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới:  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”.  
– GV nhắc nhở HS giữ trật tự, chú ý theo dõi và tham gia tích cực các hoạt động của lễ phát động tháng hành động “Em là HS thân thiện”. – HS giữ trật tự, chú ý theo dõi và tham gia tích cực các hoạt động.
– Yêu cầu HS ghi nhớ những nội dung mà mình cần phải thực hiện để trở thành HS thân thiện; nhớ những điều mình ấn tượng nhất trong buổi lễ để chia sẻ với bạn và gia đình. – HS ghi nhớ những nội dung mà mình cần phải thực hiện để trở thành HS thân thiện.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                             Môn học: Tiếng Việt tiết 1                               Lớp: 2/…

                            Tên bài học: Ôn tập 1 (tiết 1)                            Số tiết: 2 tiết

                            Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

­ a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  • Năng lực đặc thù:

– Nêu đúng tên bài (văn bản truyện).

– Đọc trôi chảy một đoạn trong bài và trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc hoặc nội dung bài.

– Trao đổi được với bạn về nhân vật mình thích.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Phiếu cho HS bắt thăm đoạn đọc và câu hỏi (nếu có).

b.­ Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Để tải giáo án lớp 2 tuần 9 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần.