giáo án lớp 3 tuần1 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần1 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần1 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

…….

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Cậu bé thông minh

Cậu bé thông minh

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Kính yêu Bác Hồ.

Hoạt động thở và cơ quan hô hấp.

 

Thứ 3

…….

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nhìn – viết (tập chép): Cậu bé thông minh

 

 

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

CHIỀU

1

2

3

Mỹ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

…….

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Hai bàn tay em

 

Luyện tập

Ôn chữ hoa A

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Gấp tàu thuỷ hai ống khói.

Thứ 5

…….

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Chơi chuyền

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nên thở như thế nào?

Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Mời bạn đến thăm trường tôi.

Thứ 6

…….

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

Luyện tập

Sinh hoạt lớp