giáo án lớp 3 tuần 10 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 3 tuần 10 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                 Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/…

                 Tên bài học: Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”            Số tiết: 1 tiết

                  Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia tháng kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Làm được những việc thể hiện sự kính yêu thầy cô.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”.  
– Tổ chức cho HS chuẩn bị, tập các tiết mục kể chuyện theo đăng kí. – HS các lớp chuẩn bị kể chuyện.
– Hỗ trợ và tổ chức cho HS trình bày các tiết mục trong cuộc thi kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em” của nhà trường. – Trình bày các tiết mục trong cuộc thi kể chuyện.
– Nhắc nhở HS chú ý lắng nghe và cổ vũ cho các tiết mục kể chuyện. – HS bên dưới cổ vũ, động viên các bạn.

– Yêu cầu HS lắng nghe và chia sẻ cảm nhận về câu chuyện em ấn tượng nhất trong chương trình.

* Gợi ý:

° Câu chuyện đó là gì?

° Bạn nào kể?

° Cảm xúc của em sau khi nghe câu chuyện như thế nào?

– Lắng nghe và chia sẻ cảm nhận về câu chuyện em ấn tượng nhất trong chương trình.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: …………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                         Môn học: Tiếng Việt                               Lớp: 3/…

                        Chủ điểm: Ước mơ tuổi thơ

                        Tên bài học: Ý tưởng của chúng mình    Số tiết: 4 tiết

                         Tiết 1 (đọc): Ý tưởng của chúng mình

                                      Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Chia sẻ được với bạn về một bức tranh; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài đọc và tranh minh hoạ.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; bước đầu đọc lời các nhân vật và người dẫn chuyện với giọng phù hợp.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Những chiếc máy mà các bạn nhỏ thể hiện trong tranh là những ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Nếu chế tạo được những chiếc máy này, con người sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Tranh vẽ phóng to để tổ chức hoạt động khởi động.

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: