giáo án lớp 3 tuần10 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần10 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần10 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Giọng quê hương

Giọng quê hương

Thực hành đo độ dài

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Chia sẻ vui buồn cùng bạn (tiếp theo)

Các thế hệ trong một gia đình

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

AV

Âm nhạc

Toán

Quê hương ruột thịt

 

 

Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Thư gửi bà

 

Luyện tập chung

Ôn chữ hoa G (tiếp theo)

CHIỀU

1

2

3

AV

Thể dục

Thủ công

 

 

Ôn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán hình.

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Quê hương

Kiểm tra định kì (giữa học kì 1)

Họ nội, họ ngoại

So sánh. Dấu chấm

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ, bài học về ĐĐ, LS” (Bài 3: Chú ngã có đau không – tiết 1).

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Tập viết thư và phong bì thư

Bài toán giải bằng hai phép tính

GDKNS Chủ đề 3: An toàn trên đường (T1)