giáo án lớp 3 tuần 12 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 3 tuần 12 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 3 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                   Lớp: 3/…

Tên bài học: Tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”  Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Làm được những việc thể hiện sự kính yêu thầy cô.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”.
 
– Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh và phối hợp với GV Tổng phụ trách tổ chức cho các em tham gia các hoạt động tập thể trong lễ tổng kết. – Lớp trưởng kiểm tra và báo cáo cho GV.
– Quan sát và hỗ trợ, hướng dẫn, cổ vũ HS tham gia hoạt động. – HS lắng nghe và cổ vũ cho bạn.
– Yêu cầu HS ghi lại cảm nhận và chia sẻ những điều em đã làm được trong tháng hành động. – HS về chia sẻ cảm nhận về những việc bản thân mình đã làm được trong tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”.
– Nhắc nhở những HS nói chuyện, làm việc riêng, gây ảnh hưởng tới những bạn xung quanh. – Tiếp thu lời nhắc nhở, ngồi nghiêm túc.
– Khen ngợi và động viên HS tiếp tục làm nhiều việc tốt thể hiện sự kính yêu thầy cô, thân thiện với bạn bè.  
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                      Môn học: Tiếng Việt                               Lớp: 3/…

                     Chủ điểm: Cùng em sáng tạo

                     Tên bài học: Đồng hồ Mặt Trời              Số tiết: 4 tiết

                     Tiết 1 (đọc): Đồng hồ Mặt Trời

                     Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Nói được về hinh dáng và ích lợi cùa một chiếc đồng hồ em thích; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài đọc và tranh minh hoạ.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; bước đầu đọc lời các nhân vật và người dẫn chuyện với giọng phù hợp.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Năm hơn mười tuổi, nhờ thích tìm tòi, sáng chế, Niu-tơn đã chế tạo ra chiếc đồng hồ dựa vào quy luật chuyển động của Mặt Trời.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, một số mẫu đồng hồ: đồng hồ cát, đồng hồ báo thức, đồng hồ đeo tay,… và một số phát minh của Niu-tơn (nếu có).

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: