giáo án lớp 3 tuần 14 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 14 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                     Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                              Lớp: 3/…

                     Tên bài học: Sân khấu hoá một truyền thống tiêu biểu của quê hương em        Số tiết: 1 tiết

                     Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia sân khấu hoá một truyền thống tiêu biểu của quê hương em.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Yêu thương con người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Sân khấu hoá một truyền thống tiêu biểu của quê hương em.  
Tổ chức cho HS tham gia giờ Sinh hoạt dưới cờ “Sân khâu hoá một truyền thống tiêu biểu của quê hương em” theo kế hoạch của nhà trường. – Tham gia giờ Sinh hoạt dưới cờ “Sân khâu hoá một truyền thống tiêu biểu  của quê hương em”.
– Tổ chức cho HS tham gia biểu diễn các vở kịch về truyền thống quê hương theo đăng kí. – HS tham gia biểu diễn kịch.
– GV nhắc nhở HS cổ vũ cho các bạn tham gia biểu diễn và ghi lại cảm xúc của mình về truyền thống quê hương. – Đội văn nghệ biểu diễn trước trường, cả lớp cổ vũ nhiệt tình.
– Đề nghị HS sau buổi chào cờ có thể chia sẻ cảm xúc của mình về truyền thống quê hương với các bạn và người thân. – HS về chia sẻ cảm xúc của mình về truyền thống quê hương với các bạn và người thân.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                           Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

                           Chủ điểm: Vòng tay bè bạn

                           Tên bài học: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng     Số tiết: 4 tiết

                           Tiết 1 (đọc): Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

                           Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Nói được về tranh minh họa bài đọc; nêu được phỏng đoán về nội dung bài qua tên bài đọc và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; bước đầu đọc lời các nhân vật và người dẫn chuyện với giọng phù hợp.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Sẻ non và bằng lăng là những người bạn tốt vì đã biết quan tâm, chia sẻ với bé Thơ khi em bị ốm.

a.­ Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.

2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, video clip về cây, hoa bằng lăng và chim sẻ non tập bay (nếu có).

­b. Học sinh: SGK.

c.­ Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: