giáo án lớp 3 tuần 18 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 18 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                           Lớp: 3/…

Tên bài học: Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương     Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương.

a.­ Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất trách nhiệm: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể; Biết tiết kiệm khi sử dụng điện, nước trong gia đình.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương.  
– Tổ chức cho HS tham gia nghe kể chuyện về phong tục đón năm mới của địa phương theo kế hoạch của nhà trường. – Tham gia nghe kể chuyện về phong tục đón năm mới của địa phương theo kế hoạch của nhà trường.
– Yêu cầu HS trao đổi với bạn về phong tục đón năm mới của địa phương và khuyến khích HS đặt các câu hỏi liên quan đến phong tục đón năm mới của địa phương. – HS trao đổi với các bạn.
– Yêu cầu HS chia sẻ thói quen đón năm mới ở gia đình và so sánh với phong tục đón năm mới ở địa phương. – HS chia sẻ với các bạn.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:……………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Tên bài học: Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 1)        Số tiết: 3 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Ôn luyện đọc thành tiếng và học thuộc lòng.

– Đọc trôi chảy bài Nắng hồng, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa, đúng nhịp thơ; đọc với giọng phù hợp.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài đọc: Mẹ và nụ cười của mẹ chính là vạt nắng hồng sưởi ấm mùa đông buốt giá, đem mùa xuân về làm sáng bừng ngôi nhà nhỏ.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi, làm bài tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.

2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, video clip cảnh mùa đông ở miền Bắc.

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi. 

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: